inloggen

tabblad: poezie

64 resultaten.
Sorteren op:

De Achttien Doden

poezie
3,9 met 505 stemmen 47.214
Een cel is maar twee meter lang En nauw twee meter breed, Wel kleiner nog is het stuk grond Dat ik nu nog niet weet,...

Op de verbrande hoeven melden de hanen de dag

poezie
3,4 met 14 stemmen 1.923
De hanen melden de dag, als zij immer deden. Gisteren woedde de slag, gisteren heerste de vrede... De hanen melden d...

Veldslag

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.596
Twee vorsten zijn in vete en des twee legers aan het kampen, twee volkeren aan het lijden van...

De drie vluchtelingen

poezie
3,2 met 50 stemmen 7.900
Het eerst zag ik de vrouw, dat ligt nu eenmaal in mijn aard. Hoe gerimpeld was haar gezicht (een berglandschap in kaa...

Europa, vernietig Japan

poezie
4,4 met 11 stemmen 4.082
Europa, vernietig Japan! Nu! nu het nog kan. De zuivere wil van uw blanke gewest, het sap van uw zwellende vruchte...

GRIJPLAND

poezie
4,0 met 2 stemmen 235
Grijpland, nijpland, Engeland, steek schoon Vlaanderen niet in brand. Blijf van onz' steden, blijf van onz' do...

Napoleon.

poezie
4,0 met 6 stemmen 849
In spijt der lange diens taan 't Helgespuis bewezen, Mistrouwd, als nog misschien verzoenbaar met Bourbon, Hoe zal...

Vrede

poezie
4,0 met 5 stemmen 454
Vrede spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moede en de gewonden, Over de duizenden, die...

IJZERLEGENDE

poezie
4,3 met 3 stemmen 333
Wie zit daar langs de bevrozen straat in witte mantel en blauw gewaad? Wat bergen haar mantelvouwen? Wat houdt ze...

Schoon is het goud

poezie
4,0 met 1 stemmen 419
Schoon is het goud, het schoonste der metalen, Schoon 't alebast, en 't luchtige kristal, Schoon is het licht wannee...

Aan alle de KAPITEINEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 342
Aan alle de KAPITEINEN In deze zeeslag doodgebleven. O dierbare Offeren de Vrijheid opgedragen, In wie een fier...

De Ruyter

poezie
4,0 met 2 stemmen 811
De Ruyter was een man Die op de grote zee En op de Oceaan Aan zeegevechten dee. Hij sloeg haast altijd raak En kw...

Wiking Harald

poezie
4,0 met 1 stemmen 342
Stout strandt de Wiking Harald Op Vlaandrens grijze kust, Met zijn ontembre Noren, Op goud en wijn belust. Doch...

OP HET SLAGVELD.

poezie
4,0 met 1 stemmen 474
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen, zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de kri...

Blomme

poezie
5,0 met 4 stemmen 495
Ek kom om 'n kransie van rou te breng, Op kindergraffies 'n traan te pleng. Maar kyk, dis 'n fees wat my oog gewaar...

NA DE SLAG

poezie
4,0 met 1 stemmen 276
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel, de rusteloze zee, de hoge duinen, de bergen en de vlakte van...

Mijn arm is jong; nog blank mijn Zwaard

poezie
4,0 met 1 stemmen 256
Mijn arm is jong; nog blank mijn Zwaard; Nooit zag mijn oog dit veld; - 'k Besteeg geen briesend oorlogspaard;...

Soldatenstand.

poezie
4,0 met 2 stemmen 395
Een leven vol wissling, Een lokaas der jeugd, Een manlijke roeping, Een strik voor de deugd, Een pijnbank van ko...

Aan het kasteel van Antwerpen

poezie
4,0 met 1 stemmen 611
Ik scheij er zo niet af, als met mijn eigen leven, En eer ik sterref zal nog menig met mij sneven. Vondel. Gijsbre...

Oorlogsbegin

poezie
3,0 met 3 stemmen 2.593
Een blanke hemel welft zich over 't land, Waar stoere boeren van de arbeid keren En knapen zingend lopen hand aan hand...

Maak pompen van kanons

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.321
Maak pompen van kanons en speiten van geweren, al 't vechten is voorbij, 't is vrede weere in 't land....

Zwarte Leeuw

poezie
4,0 met 1 stemmen 519
Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, Zo fier op ’t trotse gouden veld? Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, Waarvan...

GEVANGENIS AAN ZEE

poezie
5,0 met 2 stemmen 585
'k Hoor in de nacht de branding op het strand, hier in dit huis, waar wij de dagen tellen. Het eeuwige ruist troosten...

VRIJ!

poezie
4,5 met 2 stemmen 471
Al vreet de vijand ons aan 't hart, ons hart, ons hart, ons Belgisch hart, al zit hij aan ons bloed te slikken e...

BRUTUS' VISIOEN

poezie
5,0 met 1 stemmen 452
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi, lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap. Alleen in z...

Zij die de oorlog willen

poezie
5,0 met 5 stemmen 790
Nog ieder voorjaar vloog verloren wijd, overal de kersenbloesem, 't licht bekoren van bloesemval wij zag...

Doller dan ooit is 't losgebroken

poezie
4,7 met 3 stemmen 493
Doller dan ooit is 't losgebroken En mensen worden wilde beesten; Hels viert het kwaad zijn gloriefeesten – Tot...

Een grote stilte

poezie
3,7 met 6 stemmen 945
De stilte zwelt uit de ingeslapen nacht En zuigt ons gans en onweerstaanbaar binnen. Een hoornstoot gilde alsof een wi...

Onze volksheld

poezie
4,0 met 3 stemmen 836
Wij voelen het vaderlands harte Wel fier in de boezem slaan, Als we aan de voet van zijn standbeeld, Op zijn geboorte...