inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

64 resultaten.
Sorteren op:

De drie vluchtelingen

poezie
3,2 met 50 stemmen 7.707
Het eerst zag ik de vrouw, dat ligt nu eenmaal in mijn aard. Hoe gerimpeld was haar gezicht (een berglandschap in kaa...

Europa, vernietig Japan

poezie
4,4 met 11 stemmen 4.022
Europa, vernietig Japan! Nu! nu het nog kan. De zuivere wil van uw blanke gewest, het sap van uw zwellende vruchte...

GRIJPLAND

poezie
4,0 met 2 stemmen 223
Grijpland, nijpland, Engeland, steek schoon Vlaanderen niet in brand. Blijf van onz' steden, blijf van onz' do...

Napoleon.

poezie
4,5 met 2 stemmen 759
In spijt der lange diens taan 't Helgespuis bewezen, Mistrouwd, als nog misschien verzoenbaar met Bourbon, Hoe zal...

Vrede

poezie
4,0 met 3 stemmen 389
Vrede spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moede en de gewonden, Over de duizenden, die...

IJZERLEGENDE

poezie
4,3 met 3 stemmen 315
Wie zit daar langs de bevrozen straat in witte mantel en blauw gewaad? Wat bergen haar mantelvouwen? Wat houdt ze...

Schoon is het goud

poezie
Schoon is het goud, het schoonste der metalen, Schoon 't alebast, en 't luchtige kristal, Schoon is het licht wannee...

Aan alle de KAPITEINEN

poezie
Aan alle de KAPITEINEN In deze zeeslag doodgebleven. O dierbare Offeren de Vrijheid opgedragen, In wie een fier...

De Ruyter

poezie
4,0 met 2 stemmen 765
De Ruyter was een man Die op de grote zee En op de Oceaan Aan zeegevechten dee. Hij sloeg haast altijd raak En kw...

Wiking Harald

poezie
Stout strandt de Wiking Harald Op Vlaandrens grijze kust, Met zijn ontembre Noren, Op goud en wijn belust. Doch...

OP HET SLAGVELD.

poezie
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen, zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de kri...

Blomme

poezie
5,0 met 4 stemmen 479
Ek kom om 'n kransie van rou te breng, Op kindergraffies 'n traan te pleng. Maar kyk, dis 'n fees wat my oog gewaar...

NA DE SLAG

poezie
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel, de rusteloze zee, de hoge duinen, de bergen en de vlakte van...

Mijn arm is jong; nog blank mijn Zwaard

poezie
Mijn arm is jong; nog blank mijn Zwaard; Nooit zag mijn oog dit veld; - 'k Besteeg geen briesend oorlogspaard;...

Soldatenstand.

poezie
4,0 met 2 stemmen 380
Een leven vol wissling, Een lokaas der jeugd, Een manlijke roeping, Een strik voor de deugd, Een pijnbank van ko...

Aan het kasteel van Antwerpen

poezie
Ik scheij er zo niet af, als met mijn eigen leven, En eer ik sterref zal nog menig met mij sneven. Vondel. Gijsbre...

Oorlogsbegin

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.190
Een blanke hemel welft zich over 't land, Waar stoere boeren van de arbeid keren En knapen zingend lopen hand aan hand...

Maak pompen van kanons

poezie
Maak pompen van kanons en speiten van geweren, al 't vechten is voorbij, 't is vrede weere in 't land....

Zwarte Leeuw

poezie
Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, Zo fier op ’t trotse gouden veld? Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, Waarvan...

GEVANGENIS AAN ZEE

poezie
5,0 met 2 stemmen 559
'k Hoor in de nacht de branding op het strand, hier in dit huis, waar wij de dagen tellen. Het eeuwige ruist troosten...

VRIJ!

poezie
4,5 met 2 stemmen 460
Al vreet de vijand ons aan 't hart, ons hart, ons hart, ons Belgisch hart, al zit hij aan ons bloed te slikken e...

BRUTUS' VISIOEN

poezie
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi, lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap. Alleen in z...

Zij die de oorlog willen

poezie
5,0 met 3 stemmen 777
Nog ieder voorjaar vloog verloren wijd, overal de kersenbloesem, 't licht bekoren van bloesemval wij zag...

Doller dan ooit is 't losgebroken

poezie
4,7 met 3 stemmen 487
Doller dan ooit is 't losgebroken En mensen worden wilde beesten; Hels viert het kwaad zijn gloriefeesten – Tot...

Een grote stilte

poezie
3,7 met 6 stemmen 922
De stilte zwelt uit de ingeslapen nacht En zuigt ons gans en onweerstaanbaar binnen. Een hoornstoot gilde alsof een wi...

Onze volksheld

poezie
4,0 met 3 stemmen 805
Wij voelen het vaderlands harte Wel fier in de boezem slaan, Als we aan de voet van zijn standbeeld, Op zijn geboorte...

Uitboezeming, bij de val van Napoleon.

poezie
4,0 met 4 stemmen 910
Voorgelezen in ene vergadering van Vrijmetselaren, te Amsterdam. Triomf! hij viel, die de aard deed beven, De vrijh...

Volkren-broederbond bevrij 't Mensdom van zijn schande.

poezie
2,8 met 5 stemmen 531
Volkren-broederbond bevrij 't Mensdom van zijn schande. Volkren wensen de' oorlog niet Laat uw Wil beslechten! W...

BURGERKRIJG

poezie
De koning was dood; in de wieg lag zijn zoon; De broeder des konings verlokte de kroon. Hem schonken de ridders het...