inloggen

tabblad: poezie

15 resultaten.
Sorteren op:

WANNEER DE KINDREN GROOT ZIJN (1858)

poezie
3,4 met 34 stemmen 8.676
,,Wanneer de kindren groot zijn, mijn lief, mijn levenslust! Dan komt er, na een tijd van zorg, ook weer een tijd van r...

Mahomeds hemel

poezie
4,3 met 9 stemmen 2.463
Ik heb de koran nooit gelezen, Maar iemand heeft mij uitgelegd Hetgeen hij van de hemel zegt, En zie, Mahomedaan te w...

Verzoening

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 573
Kom, zij de ruzie nu gedaan, verdwijne om 't frisse rozenbekje - hoe lief 't u sta - dat pruilrig trekje, En zie...

Nooit glijdt een verstandig woordje

poezie
2,6 met 21 stemmen 7.231
Nooit glijdt een verstandig woordje Van die rozenlipjes dijn; Die moeten maar zonder pozen Aan het schertsen en k...

ÉÉN WEZEN

poezie
4,0 met 18 stemmen 2.471
Ik wist wel, dat éénmaal mijn leven, Dat naast Uw leven zich ontspon, Zich tot één leven saam zou weven, Dat niem...

Twist met Grete

poezie
2,9 met 12 stemmen 2.576
Hoe zo’n twist ontstaat weet niemand. Zij weet het niet, Marguerite, En ik ook, ik weet het niet. Plots voel je zij...

Op 't land

poezie
3,1 met 14 stemmen 1.966
Lieve, zie dat lindelover Klimmen om mijn kleemen huis. ’t Spreidt er koelte en geuren over, Verre van het stadsgeb...

DE BOERENDOCHTER

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.209
Zie, hoe zij met haar rokken zwaait, De brede handen staan naar grijpen. Reeds voor zij duidelijk gaat rijpen, Weet z...

Morgenwandeling

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.041
Verlaten wij het slapeloze bed, waartoe nog langer liggen waken? van woorden is geen droom te maken, die van het lode...

Gij zijt de goede vrouw

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.660
Gij zijt de goede vrouw ten drempel mijner dood, - Gij die me uw ogen als een zomer-nacht ontsloot Vol wondre lichten...

MEER DAN WIJSHEID

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.045
Naar wijsheid zocht ik rusteloos En in mijns denkens rijke zalen Weerblonk ze uit fonkelende schalen, Zwaar van juwel...

Ik zal u niet beminnen

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.651
Ik zal u niet beminnen, Gij, die in vreê gewaad Voorbij mijn torve* zinnen Langs-heen mijn leven gaat. Ik zie uw...

WEEMOED.

poezie
3,5 met 26 stemmen 2.204
Nooit zult gij weder denzelfden wijn drinken Als hedenavond. Nooit breekt gij meer open Dezelfde vruchten. Al uw lie...

Wanneer de Vorst des lichts slaat aan de gulden tómen

poezie
4,0 met 40 stemmen 10.157
Wanneer de Vorst des lichts* slaat aan de gulden tómen Zijn hand, en beurt omhoog aanzienlijk* uiter zee Zijn uitgesp...