inloggen

resultaten voor 'Weemoed'


1105 resultaten.
Sorteren op:

Mensenogen

poezie
3.2 met 25 stemmen 6.314
Ik houd van ogen door weemoed gewijd Ik houd van ogen die hebben geschreid Die hunkerend uitzien van groot gemis Of starlings staren van dr...

De oude zeeman

poezie
3.9 met 10 stemmen 2.777
...eek, Noch ginds op vreemde gronden. Maar in de rust en in 't gewoel, Toch is de tijd verlopen, En heeft tot weemoed zacht gewiegd Mijn wensen en mijn hopen. En 's avonds, als de regen plast En holle winden tieren En dat h...

Stil huilen

netgedicht
...empel van verlangen naar geborgenheid in een veilige schoot een stempel in mijn ziel, mijn fado zonder weemoed
Zywa23 May. 2019Lees meer…

Verzen voor een vriend

poezie
3.8 met 5 stemmen 1.675
... ik nooit de zwarte ellende zag En in mij jubelt weeldrig en wild Een vogelkoor dat door zijn zangen stilt De weemoed, die mij eer te kwellen plach. Eens had ik oog en oor slechts voor het leed En woest doorvlamde mij de droef...

jaren vijftig

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 97
eenvoudig geluk was het simpele leven in de steigers gezet als basis voor later nu we zoveel verder zijn zie ik m...

Kon ik eenmaal toch...

poezie
3.8 met 15 stemmen 2.600
... de grond opricht, Zwaarder dan mijn geest, en toch kan zweven. Jij kunt met een wending, een gebaar Woede, weemoed en geluk weergeven, Waar ik honderd woorden over doe. Denken is het lichtst, toch wordt het zwaar, En de da...

Verlangen,

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 34
...hten gaat alles, als een mooie droom voorbij Ik zou uit die wereld willen vluchten laten verdriet, miserie, weemoed onder mij. Gevangen in een doolhof Zie ik je steeds voor mij Nog eens wil ik je wangen kussen aan wie ik lie...

TERRAS

netgedicht
...zonlicht in de eerste lentewazen, zo trekt het leven maar voorbij aan zijn terras - hij zit er zich met milde weemoed te verbazen.

Passievlucht

netgedicht
3.7 met 3 stemmen 66
... was haar en mij geen morgenland beschoren? Ik zei het kan geen heimwee zijn geen terugverlangen, vlucht of weemoed, noch melancholie, eerlang verloren de pijn van terugkeer, nostalgie: voorbije scènes d'une folie, een...
Max30 Mar. 2019Lees meer…

Voor twee of drie

poezie
3.6 met 7 stemmen 1.161
... huis, om brood, Vol deemoed, beedlen om uw medelij. Waarom u dan mijn hand die beker bood, Vol bitterzoete weemoed? – zet, o gij Voor wie hij NIET is, snel die kelk terzij, Waarin ik zacht mijn stille tranen goot! Ik sch...

Peinzensmoede

poezie
3.6 met 11 stemmen 1.417
...ls ’t woord des Heilgen Mijn hart omhoog! Ik smacht, vermoeide Van ’s levens loop – Mijn hope is weemoed, Mijn weemoed hoop! En ’k geef mij over, Met blind geloof, Aan U de Vader, Wie me niets ontroof! ...

Hoedjes van papier

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 49
...dt naar een bestemming zonder zekerheden, die plek te vinden onder hun hoedjes van papier. in het licht van weemoed leg ik me erbij neer.
Pama17 Mar. 2019Lees meer…

Vriendschap?

netgedicht
... elke nerf, na de lust van overdaad. ze zijn ondoorzichtig, duurzaam proces van zon en lucht, hoop werd vol, weemoed hol door kraaien in hun vlucht, seizoenen verschaffen de vol - en kaalheid in de kruin, de hemel is van purpe...
Pama17 Mar. 2019Lees meer…

De bult

gedicht
3.6 met 269 stemmen 45.676
..., bespuugd, bespogen! ----------------------------------------------------------------- uit: ‘Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin’, 1974.

aan het einde

netgedicht
in het wegstervend licht werden vleugellamme woorden voorgoed tot stilstand gebracht en in vergetelheid begraven...
J.Bakx25 Jan. 2019Lees meer…

NATUREINGANG

netgedicht
De stad zucht onder de laatste zonnedagen, zal dan ook weldra in weemoed ten onder gaan, achter elke straathoek wacht een nieuw vergaan, nevel van zee doet het hoogseizoen vervagen. ...

wuifwilgen

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 58
...lancholie aan koude voeten met een neus vol rottigheid het laat de regen wenen in een langgerekt verwijt als weemoed om de zomer maar leef met het gevallen blad geborgenheid ligt om de hoek je hoeft niet eens op zoek als...

Zijn kerstdroom

hartenkreet
..., heeft zij hem dit toegefluisterd, hij ziet het beeld weer op zo'n fijn moment. Hij voelt weer de pijn van de weemoed, dit is eens geweest en komt nooit weer naast droefenis heeft hij dit ook eens gekend.
Ruud26 Dec. 2018Lees meer…

Odysseus' heimwee

netgedicht
2.5 met 2 stemmen 52
...e toch meer een primus inter pares, gelijk de golven van de zee maar in je dromen 's nachts word je door weemoed haast verteerd eenzaam en alleen verlangend naar Penelope.
Max26 Dec. 2018Lees meer…

Zomernacht

poezie
3.9 met 7 stemmen 1.961
...araan ge wel dacht? Doch ik droomde van 't heil aan die boeren beschoren, van hun levende vreugd, in geen weemoed te smoren, en gij spraakt mij, natuur met bedwelmende kracht, uit die golvende zangen van 't ruisende koren...

Het oude huis

poezie
3.5 met 6 stemmen 1.943
...erke band, Die 't arme harte bindt en vleit, Te schudden van de hand: Te scheiden van een dierbre plek, Vol weemoed en genot, Te wennen maar aan elk vertrek - Verhuizen is ons lot.

De Noordenwind

poezie
3.9 met 8 stemmen 2.301
...j, dat er geen liefde en lachen om mij is, geen zoete stem, geen blik van vrienden-ogen geen weekheid en geen weemoed en geen lust. 'k Wil eenzaam stijgen in de Noordenwind, die in de kille nacht gestadig waait groot en onwe...

Het verlaten huis

poezie
...en in dit donk're huis. En tegenover me aan de tafel zit Dat stomme kind der sombere gedachte, Mijn stille weemoed met het bleek gelaat, Mijn stomme weemoed met het donker oog, Die niemand ziet dan ik, - maar áls ik opzie,...

Een oud dagboek

hartenkreet
5.0 met 3 stemmen 211
...sterven in tranen van bittere ontgoocheling. mijn roze geluk viel aan scherven en het blauwe verlangen dat in weemoed verging. Vele bladzijden liggen nog precies in mijn geheugen alsof de dag dat ik ze schreef,pas gisteren lee...

Herfst in Destelbergen

netgedicht
Gekruisigd door snelwegen toont Destelbergen zijn stigma’s: open plekken voor weemoed. De (g)orgelende wind, orakelt onverstaanbaar, de luiken ratelen. De blaren die getuigen, druipen af, s...

drijfvermogen

netgedicht
op de heenweg lijk ik te verdrinken in neerwaartse stromen ik daal in weemoed af om diep te zinken en weer boven te komen de laatste druppel valt met onbedaarde zwaarte in een lent...
Iniduo29 Apr. 2018Lees meer…

Ik had zo graag

netgedicht
4.0 met 2 stemmen 138
Ik had zo graag een nieuwe lente willen schrijven, zo een die juicht en zingt en iedereen doet fluiten. Of anders...

Liefde

hartenkreet
... je hield, is niet meer bij jou. De liefde mis je nu elke dag. Vaak komen mooie herinneringen voorbij. Met weemoed denk je daar aan terug. Het valt niet mee om zonder je liefde te leven. Graag wil je nu aandacht van an...
Dick25 Mar. 2018Lees meer…

Pechvogel

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 82
...les draaide om geld, bezit en mooie vrouwen kwam ik de pechvogel tegen in mijn nachtmerrie en ik genoot van de weemoed in zijn oogopslag wetend dat ik zelf ook zoals die pechvogel was niet geïnteresseerd in politiek en sportve...

Het gedaagdenveld

netgedicht
4.5 met 2 stemmen 86
...orzag van genegenheden we waren te lang eenzaam in het verleden we dromen afzonderlijk over dezelfde weemoed.
mobar25 Feb. 2018Lees meer…