inloggen

resultaten voor 'zwerven'


477 resultaten.
Sorteren op:

Tussentijd voorbij De Poortloze Poort

netgedicht
...deringen voltrekken zich geleidelijk, ook wat overheerst is er maar deels Nu hebben we weer wat spullen en zwerven we niet meer, we zijn – sterker dan de sterke mannen waterdragers voor elkaar, thuis voorbij de Poortloze Poort
Zywa20 sep. 2019Lees meer…

We klagen niet we hebben bomen en schaduw

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 26
...idige temperaturen. Geen zin nu af te reizen naar verre landen die gouden gloed elders te ervaren daar rond zwerven en verlangen derven. Bloemen zelfs de blauwe regen hier staan uren gebogen er niet echt opgetogen bij maar ...

Loslaten?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 33
...n, klonk in alles wat gezegd was, gevat in het laatste woord wat me te binnen schoot, die toon blijft zwerven op jouw lippen van de wind verwachting in alles wat je zong en alles daar tussen in. je vertrek weerkl...
Pama 9 jun. 2019Lees meer…

Water

netgedicht
Nog even traag en stil mijn zwerven onderdoor de wolken over water glijdt de strakke zilver zee het licht zo dierbaar en gedwee gerekt de tijd n...

Kauwentaal

netgedicht
...of. Vroeger werd alleen gebeden, was 't enkel de klank van 't lof. En nu ronkt het in de stegen. Wervelend zwerven boven de wegen, kraaien voor de nacht begint. Zie die verre torenbroeders, 't lustig landschap nog de hoede...

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3,2 met 19 stemmen 7.407
...t mijn hart beloofd, Ja zelfs gewillig aangeboden, Doch duizendmalen weer ontroofd. Zal ik, o God! altoos dus zwerven? Nooit vast staan op de weg der deugd? Uw gunst en ’s werelds vriendschap derven?... Vaar wel dan, vrede en...

qieeste

netgedicht
mijn woorden zwerven langs blinde muren ze mompelen tegen kasseien mijn woorden zijn gevallen losgeraakte stenen op een...
J.Bakx10 jan. 2019Lees meer…

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.669
...n sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, voor een feestmaal klaar, Zorg'loos, zie ik u zwerven... O vreemd oud -jaar! Hoé gaat gij dood, oud-jaar? Zult gij gaan zitten op een hoop Blaren, wel brui...

Boodschap?

netgedicht
...deloos brandende diamant, zich liet ontvallen uit haar schoot eten mensen uit haar hand. De witte zwanen zwerven om haar heen, die reikhalzend de vleugels strekken, zweeft zij mee omhoog naar niet ontdekte streken, er ...
Pama27 dec. 2018Lees meer…

Kerstnacht 1

gedicht
2,2 met 538 stemmen 65.052
... stralen der sterren - op de landen is het weerloos stil, een ongerept verwachten. Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken verlangen naar het helder zingen in de nacht e...

De mars

netgedicht
...t weer aan mijn spullen voelen zwaar Ik hef mijn hoofd en richt mijn blik en zoek een ijkpunt voor gedachtes zwerven ervandoor zoekend naar wat komt Ritmisch loop ik op mijn plaats eendrachtig met het zand een mars van dromen...

als sterren vallen ...

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 321
ik link zwart niet aan sterven de kleur die geurt naar lijken. ook zielen kunnen zwerven in 't wit, dat zal hieronder blijken. want zwart als achtergrond, bepaalt hoe andere kleuren zich manife...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.874
...penbaarde: 'Een hoge liefde zal uw hart doordringen: Gij zult beminnen, zalig zijn en scheiden, Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen, En peinzend zult gij 't wederzien verbeiden, En naar een vrouw gedachte en smachte...

Geachte cliënte, het is lente...

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 113
...gene van de seizoenen. Ik pak dan ook mijn wandelschoenen Om langs 's Heren wegen te zwerven Niets kan voor mij deze dag nog bederven. Aan de kant, aan de kant De lente is in het...

Ijdele hoop

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 81
wie zijn wij dat we lopen huis en haard verlaten om in elders een nieuwe start te maken eigen licht en lucht pa...

onkruid?

hartenkreet
4,5 met 4 stemmen 320
zwerven door het weiland of het onbewerkte veld op zoek naar paardenbloemen want daar kosten ze geen geld velen...

Outcast

poezie
...ns blijft ’t verneedrend smachten naar de ree. Geen oceaan heeft onze drift geblust, En niets op aard, ook zwerven niet, geeft rust, En de enige toevlucht de prostituee. Bij haar die achter iedre haven wacht – Altijd ee...

Ik die had kameraadschap uitgegeven

poezie
...n in herin'rings grauwe pij. Daarom omfloerst nu waas van smart mijn ogen, ik zie mij door de leege jaren zwerven die liggen voor mij een verlaten veld; en zie de bronnen van mijn kracht uitdrogen, mijn hart verdorren ...

niet bang

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 113
de bemoste steen oud en het zwerven moe borg de meanderende reis met het ijs in zijn stenen hart onverstoorbaar legde hij zich bij deze ...
J.Bakx21 jan. 2018Lees meer…

Het wordt zwaar

netgedicht
Het wordt zwaar het leven. De gedachten zwerven over het onbestaande, op zoek naar iets positiefs. De vroegere fantasie is weggeëbd. De teugels die we vroe...

Erato

poezie
3,3 met 3 stemmen 299
...enbaarde: 'Een hoge liefde zal uw hart doordringen: Gij zult beminnen, zalig zijn en scheiden, Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen, En peinzend zult gij 't wederzien verbeiden, En naar een vrouw gedachte en smachte...

"Carpe Diem"

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 239
...ogen en nooit iets moeten “Carpe Diem” de wereld is mooi, de wereld is van mij Laat mij dwalen, laat mij zwerven dan pas ben ik vrij.

Dwaling

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 78
Opeens, tussen het hier en nu Begon zij te zwerven Ze merkte het zelf niet eens Het was al even na elven In deze zelfverzonnen tijd Raakte ze haar zinnen ev...

Grip op Begrip

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 97
...sen dat? Kunnen we onszelf bevrijden, uit de greep van ons begrip? Durven mensen dat? Durven we wel verder zwerven, dan woorden en symbolen kunnen? Moeten mensen dat? Moeten we elkaar wel volgen, zoals volgers in een kudd...

De dagen dragen nachten

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 337
...het verdriet verzachten al zit ik het liefst in stil geween. nog bind ik mij aan herinneringen die moeizaam zwerven door mijn hart van mooie dagen die te vlug vergingen en nu lange uren vullen vol van smart… de pijn die n...

REIZEN

poezie
3,0 met 2 stemmen 400
... gronds verscheiden verve, Hangt aan het licht der zon verscheiden aard Der mensen? Dán, o laat mij, laat mij zwerven, O laat mij dolen, dolen Oost-, West-waart. Hoe zoude ik in dit eenzaam kluisken derven. Kennis dier allen,...

dakloos

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 150
ik leef bij de rivier ik slenter daags de glooiing langs onder dak van zon en wolk bruggen zijn m’n vrienden ik...

Slaap mensen slaap

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 173
Alles wat wij dagelijks meemaken, laat sporen achter in ons brein, als stukjes die blijven zwerven. Stukjes die rusteloos blijven zoeken, totdat ze eindelijk worden ingepast. Dat gebeurt terwijl wij rustig ...

in winters landschap dromen

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 157
...vol met vrieslucht zodat alle bacteriën kunnen sterven wees gerust dit is geen klucht want gezond kom je van zwerven ik slenter doelloos door de velden vele akkers zijn mooi wit bevroren ja, een dergelijk landschap zien we z...
metske 8 jan. 2017Lees meer…

Nacht

netgedicht
...wegen. In de rust, die ik overdag niet vinden kan. De nacht biedt mij herinneringen aan, waarin ik rond kan zwerven. Het is alsof ik ze nooit heb meegemaakt, maar er toch over vertellen kan. Het is alsof ons leven niet ons ...