inloggen

tabblad: poezie

39 resultaten.
Sorteren op:

VERKENNING

poezie
3,0 met 4 stemmen 922
Ik hoorde stemmen van een vreemd bestaan, Rondom in duizend geheimzinnigheden, Géniën voelde ik zoetjes tot mij tred...

Dit spelend kind kan de sterren niet plukken

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.337
Dit spelend kind kan de sterren niet plukken Maar zijn ziel plukt bonte bundels te saam. Ik leed zó veel en in naamlo...

DE MEEUW

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.695
Tussen de hemel en de zee Volgde ik het zweven van een meeuw, Hoe hel zij steeg, dan nederglee, Een zonnevonk, een vl...

VISIOEN

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.548
't Strand loopt onder water, langzaam onder... Links het duin: er langs een rose rand Rul doortrappeld, ondoorwaadb...

Uit de donkere aarde ...

poezie
4,0 met 2 stemmen 672
Uit de donkere aarde Komt op het licht, En het Heelal zweeft in het licht Der Liefde. Gij ligt in 't...

Orgelpunt

poezie
5,0 met 4 stemmen 529
De man die uwe weelden mint is weerloos als het kleine kind: de wereld ging hem vreemd voorbij als aan zijn borst uw...

Gedicht

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.242
Zo ook gaat de geliefde Mitri Karamasoff dood Ons op de schouders valt nu laat en schuin de schaduw des Iwan...

Slapende kamer.

poezie
4,0 met 2 stemmen 275
De kamer slaapt. - Dromerig langgerekt Geroep van tortels vult de lome lucht. Ver, lijk geklapwiek, latjes-klepgeruc...

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 484
Zwaar drukte 't lot op 't hart der Joodse vrouwe. Nog pas verbrak de dood 't verbond der trouwe, Of, gram te moe, ve...

DE PROFEET EN ZIJN OPVOLGER

poezie
4,0 met 2 stemmen 305
Wij moeten worden als de bomen, Die luistren in de diepe Grond. Dan, zal een ruisen door ons stromen, En alle blaadre...

De heide is maar stil

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.415
De heide is maar stil, het overal vol licht, en als een zilverspil het zonnelicht; de wolken varen weg over...

HET BLIKSEMVUUR

poezie
4,5 met 2 stemmen 393
Omdat uw huis niet op de weg van de bliksem lag Maar juist daaraan, schrikt ge op en stierft gij niet. Dit zijn de ve...

Sanctissima virgo

poezie
4,3 met 3 stemmen 493
't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag En woog op beemd en dorre wei, die dorstten; Zwaar zeeg en zonder licht een...

DE ZALIGEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 293
De gele rozen lichten langs 't terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, de zaligen, die elkaar gelukkig kusten,...

Aloëtte

poezie
4,5 met 2 stemmen 486
'Hoe koel is 't in de morgenlucht, Hoe is het loof verfrist! O reeds doorboort de feller zon De blauwe morgenmist!...

Als gij met uw zingend hart...

poezie
4,5 met 2 stemmen 241
Als gij met uw zingend hart, ziet naar De mensen, naar de Zonnen, naar de Aarde, Naar verschijnselen in het heelal,...

DE „EERSTE DAME"

poezie
4,8 met 4 stemmen 602
Ik ben de bloemtak die het huis versiert. Van een zeer oude stam ben ik gerukt. Mijn heer vereert mij als zijn eerst b...

DE KABOUTERS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 506
't Lag 'ne man te slapen, 't hoofd op zijne vracht, t'midden van een kerkhof binst 'nen zomernacht; door de don...

Engelen I

poezie
4,0 met 3 stemmen 483
Zó gezwind kan nooit een vogel vliegen, Als hij stort door alle heemlen heen. Maar hij voelt zijn vallen als een wieg...

Als die daarboven

poezie
4,0 met 3 stemmen 658
Wij allen zijn als die daarboven: Wij leven zelden hier beneên; Wij zien de volle korenschoven, Geblakerd bouwlan...

DE BEZITTING

poezie
2,7 met 3 stemmen 550
De vijver ligt begroeid, het water is doorweven met slierten groen en bruin, een voetstuk puilt, waarop geen beeld,...

Gestoorde eenzaamheid

poezie
4,0 met 1 stemmen 870
Wij bleven onveranderd trouw aan 't heden; Zij zijn het, die nu bij ons willen zijn, Zich redden uit hun donker en...

Zoals gij, zijn wij blinden en onwetend

poezie
4,0 met 2 stemmen 460
Zoals gij, zijn wij blinden en onwetend, Al zien wij in uw duizendvoud' gelaat, O Liefde, die te vroeg komt, of te l...

Maannacht

poezie
4,8 met 4 stemmen 586
De sterren glommen stil en breder Als parels in der neevlen zee, Zilver-doorvloeid was 't maanlicht weder, Wij li...

AAN ZEE

poezie
5,0 met 1 stemmen 2.984
In 't land der dromen in het dromenland, het is als kindren badend in de zee, met het gekniel van lichtvrouw in gebee...

Christophoros.

poezie
4,0 met 1 stemmen 605
En in de beek stond reeds mijn voet gebaad, - Een beek, door dubble dorst van zon en zand Half leeggezogen - toen ee...

NACHT

poezie
3,0 met 2 stemmen 402
In 't wijd gedachteloze ruim der nacht Ligt er mijn ziel als een te blazen veder, Die, opgenomen, kwam op de aarde we...

De herdersstaf

poezie
2,8 met 4 stemmen 603
Ik was nog blond en jong van jaren Toen ik een sterke, rechte tak Zag wuiven met zijn vlag van blaren, En tot hem opk...

Met een ruiker

poezie
3,0 met 8 stemmen 606
Tussen haar zusters, de verkoren rozen, Verbergt zij kuis en bang de zaligheid Die haar verwart en mijmerend doet bloz...

De maanschijn hangt

poezie
3,5 met 2 stemmen 649
De maanschijn hangt, als een brug op zuilen van kristal, over een vale heide onder de eindloze hemelhal. Naakt en...