inloggen

tabblad: poezie

171 resultaten.
Sorteren op:

Eenzaamheidsverlangen

poezie
3,4 met 24 stemmen 4.380
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis En ik verborg mij in 't gewoekerd gras. Maar tevergeefs: mijn droefenis verri...

Wees niet de schroom'ge

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.523
Wees niet de schroom'ge, die, in lomer avond-komen, herdenken zwijgen doet; ben ík de pleger niet, die met zijn ei...

Mensenogen

poezie
3,2 met 27 stemmen 6.694
Ik houd van ogen door weemoed gewijd Ik houd van ogen die hebben geschreid Die hunkerend uitzien van groot gemis Of s...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.339
De klokken van ellende en dood, de klokken! Ze luien over de oude en grijze stede... De klokken luien! Hoor, z...

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.496
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koort...

Och! kon ik u vergeten

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.912
Och! kon ik u vergeten, mijn lief, mijn aangebeden; Maar, ijdle wens en ijdle hoop: Ik heb te veel geleden. Niet d...

GEMEENSCHAP

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.733
Mijn zwaarste leed ten allen tijde Was ’t machtloos stille medelijden; Maar lichter steeds woog eigen juk Door b...

Kille regen

poezie
3,1 met 18 stemmen 3.809
Kille regen ruizelt stille Over 't blekend zomer-lover, Morgen drijft de zomer over, Daar het najaar nader toog....

In 't huis van Smart

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.291
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.996
Ha! beklaag hem, die gevangen Onder 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn...

Het verlaten huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 299
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Ov...

Kind met het bleek gelaat

poezie
4,0 met 1 stemmen 171
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig...

Ween aan mijn borst

poezie
4,0 met 1 stemmen 236
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het ta...

Melancholie

poezie
4,0 met 3 stemmen 232
Melancholie van scheiden en hervinden, Stadig verliezen en verloren gaan, Van binden en gebonden zijn; beminden Aa...

De stervende pelgrim

poezie
4,0 met 2 stemmen 649
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen, De moede karavaan van wrede dorst versmacht, Ontschuilt ze,...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 245
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag...

Nacht-deun

poezie
2,7 met 3 stemmen 605
Om m'n kluis Windgesuis... Onder 't open raam, Bladgeril; - Preev'lend stil Als een beê..., uw naam. G...

NACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 382
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen! O diepe, doffe stilte dezer stonde! Geen klokkentoon, die plechtig 't...

Voor mijn zuster.

poezie
5,0 met 3 stemmen 431
Als ik op haar peinze, o Jesu, - en ik peinze op haar gedurig! op mijn zuster Valentine, op haar ziekte zo balstur...

WANHOOP.

poezie
4,0 met 1 stemmen 343
Ik ben zo droef omdat ik niet kan horen Uw zachte stemme met haar zoete taal; Terwijl 'k langs de besneeuwde straten...

NACHT-KAPEL

poezie
4,2 met 4 stemmen 636
Daar hing geen zucht, geen vrage; Daar was maar stilt' en duisternis En mystisch viel er groenig-vaal, Op heilgenbeel...

HET GRAF

poezie
4,5 met 2 stemmen 348
Ruis zachtkens om dit graf, verkoelende avondwinden! Verwaai de sluimrende asse niet Van hem, die jaren kampte om lutt...

Leeuwerik

poezie
4,2 met 4 stemmen 517
Blijft gij nooit één blanke uchtend, Leeuwrik, zingen hier beneên, Die uw nachtlijk nest ontvluchtend Door de...

Aan de maan

poezie
4,0 met 1 stemmen 795
Hoe straalt gij zo, met heldre gloed, Door 't loof dier appelbomen, Waar eens uw vriend zo welgemoed, Zich dr...

Ach! welk diep lijden

poezie
4,0 met 2 stemmen 293
Ach! welk diep lijden om te moeten zwijgen. Maar het verbrijzelde maakt het gevoel stijgende. Daarom stil hoog z...

Mijn Stille Dicht Nu en Voorheen

poezie
4,0 met 1 stemmen 203
Gemoedsgetuig'nis af te leggen Verbiedt mij 't onverzoend gemoed; Wat mij zijn dicht-stem vóór komt zeggen, Verg...

AAN EEN VADERLOOS KNAAPJE.

poezie
3,0 met 2 stemmen 321
Wis toch die traantjes uit uw oog, Arm weesje! schrei niet meer: Uw vader heeft het goed omhoog, Bij onze lieve Heer....

SONNET.

poezie
4,0 met 2 stemmen 253
Op 't wilde golven van mijn boezem gaat de deining van mijn donkere gedachten, onstuimig zwellend in dees nacht van...

Nocturne.

poezie
4,0 met 2 stemmen 328
Bij 't opene venster Pierrot, zo bleek Alsof al het bloed uit zijn wezen week, Staat te dromen in 't licht van de...