inloggen

tabblad: poezie

171 resultaten.
Sorteren op:

AFSCHEID VAN HET DORP

poezie
3,2 met 19 stemmen 3.292
De verte lokt. de zee en 't bronzen duin die golfden om mijn jeugd versmalden langzaam tot de kleine tuin waarin mi...

Het verdriet

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.782
Ik heb gewerkt, ik heb geleden, Ik heb geworsteld met 't verdriet, Ik heb gebogen als het riet, en soms heb ik 't...

Te Scheveningen

poezie
2,9 met 16 stemmen 1.395
Ik slenterde 't strand op en neder, Zo druk werd in eens 't om me heen, 'k Begreep niet, wat plotseling die vrouw...

LIED

poezie
2,9 met 13 stemmen 1.987
Ik ging door 't lachend bloemenveld, Veel kille dauw hing aan de knoppen, Maar helder scheen de morgenzon En dra ver...

Bedroefd

poezie
3,5 met 29 stemmen 5.973
Leg zachtjes de hand op mijn voorhoofd Bedarend, stil en koel, En druk haar tegen mijn slapen, Waar ik de pijn gevoel...

O klamme koude...

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.560
O klamme koude, die me 't krimpend herte beklemt, en 't àl ontzielt en mijn gedachten, als bloemen, dor voor ze in...

Treurige verandering

poezie
2,6 met 9 stemmen 3.091
O! wat is mijn ziel veranderd Door der liefde treurigheid! Voortijds was ik altijd vrolijk, Als Natuur mij open lag;...

Eenzaamheidsverlangen

poezie
3,3 met 29 stemmen 4.826
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis En ik verborg mij in 't gewoekerd gras. Maar tevergeefs: mijn droefenis verri...

Wees niet de schroom'ge

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.585
Wees niet de schroom'ge, die, in lomer avond-komen, herdenken zwijgen doet; ben ík de pleger niet, die met zijn ei...

Mensenogen

poezie
3,2 met 30 stemmen 6.962
Ik houd van ogen door weemoed gewijd Ik houd van ogen die hebben geschreid Die hunkerend uitzien van groot gemis Of s...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.368
De klokken van ellende en dood, de klokken! Ze luien over de oude en grijze stede... De klokken luien! Hoor, z...

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.503
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koort...

Och! kon ik u vergeten

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.921
Och! kon ik u vergeten, mijn lief, mijn aangebeden; Maar, ijdle wens en ijdle hoop: Ik heb te veel geleden. Niet d...

GEMEENSCHAP

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.739
Mijn zwaarste leed ten allen tijde Was ’t machtloos stille medelijden; Maar lichter steeds woog eigen juk Door b...

Kille regen

poezie
3,1 met 18 stemmen 4.314
Kille regen ruizelt stille Over 't blekend zomer-lover, Morgen drijft de zomer over, Daar het najaar nader toog....

In 't huis van Smart

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.358
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen...

Wenen

poezie
3,2 met 17 stemmen 4.100
Ha! beklaag hem, die gevangen Onder 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn...

Het verlaten huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 330
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Ov...

Kind met het bleek gelaat

poezie
4,0 met 1 stemmen 199
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig...

Ween aan mijn borst

poezie
4,0 met 1 stemmen 263
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het ta...

Melancholie

poezie
4,0 met 3 stemmen 280
Melancholie van scheiden en hervinden, Stadig verliezen en verloren gaan, Van binden en gebonden zijn; beminden Aa...

De stervende pelgrim

poezie
4,0 met 2 stemmen 827
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen, De moede karavaan van wrede dorst versmacht, Ontschuilt ze,...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 258
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag...

Nacht-deun

poezie
3,3 met 6 stemmen 654
Om m'n kluis Windgesuis... Onder 't open raam, Bladgeril; - Preev'lend stil Als een beê..., uw naam. G...

NACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 416
O nevelnacht, waarin geen sterren stralen! O diepe, doffe stilte dezer stonde! Geen klokkentoon, die plechtig 't...

Voor mijn zuster.

poezie
5,0 met 3 stemmen 516
Als ik op haar peinze, o Jesu, - en ik peinze op haar gedurig! op mijn zuster Valentine, op haar ziekte zo balstur...

WANHOOP.

poezie
4,0 met 1 stemmen 366
Ik ben zo droef omdat ik niet kan horen Uw zachte stemme met haar zoete taal; Terwijl 'k langs de besneeuwde straten...

NACHT-KAPEL

poezie
4,3 met 6 stemmen 694
Daar hing geen zucht, geen vrage; Daar was maar stilt' en duisternis En mystisch viel er groenig-vaal, Op heilgenbeel...

HET GRAF

poezie
4,5 met 2 stemmen 361
Ruis zachtkens om dit graf, verkoelende avondwinden! Verwaai de sluimrende asse niet Van hem, die jaren kampte om lutt...