inloggen

resultaten voor 'dies irae'


57 resultaten.
Sorteren op:

Laatste dag

poezie
3,1 met 12 stemmen 3.283
Op: dies irae, dies illa etc. 1. De gewisse dag der wraken, Och! de dag begint te naken Die de wereld zal doen blak...

Dies Irae

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 87
Als de broer onverhoopt Van zijn geliefde familie gestroopt Tot een verdwijnende stip wordt En in de vergetelheid sto...

Dies irae.

poezie
4,0 met 1 stemmen 299
... De boetpsalm jammert... smekend teer hoort men het Miserere klagen: ach! wees der ziel genadig, Heer: Dies irae... wil niet versagen, daagt eens de kwaadste van de dagen, arm hert, dat angstig vraagt: wanneer?

Hemelvaart

hartenkreet
3,0 met 4 stemmen 647
...e wonden en alle andere onheilen in kaart nu ten hemel konden varen vrij van zonden? Ongewild keek ik het Dies irae in. Eén handbeweging ter verlossing zou volstaan, maar draaien van de blinden had geen zin nu nuances niet...

Dorpsbegrafenis

poezie
4,5 met 6 stemmen 1.092
...n, Ineengezonken van de smart, Valt ieder vers der rouwgezangen Gelijk een hamerslag op 't hart. Wijl 't dies irae de bazuinklank Der ijzingvolle tonen plangt, Die merg en beenderen doorsiddert En d'adem uit de boezem pran...

Eiken

gedicht
2,8 met 20 stemmen 8.128
Eiken zijn de bomen van het dies irae*); als de grond breekt zullen zij, over het land gezaaiden, toekijken met een oud, houten gezicht dat onbe...

Psalm 30

poezie
4,0 met 14 stemmen 9.923
...ede van een sack met vreugt. 13. Op dat mijn tonge seer verheugt Niet swyghe, maer dijn loff verconde. Dies lou'ick dy Heer t'elcker stonde. HUIDIGE VERSIE: 1. Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.124
...ie! als 't in de wereld kwam, Ontbrak hun richting en 'program'. Er stond niet: 'Wat wij willen' in, Dies vatte niemand hunne zin. En dan hun eigen maaksel: foei! Dat was erbarmelijk geknoei! De taal was slecht, de...

GEESTIG LIED

poezie
4,2 met 11 stemmen 3.383
... geest Met beulse wredigheden. Dan dringt mij door de huid Het bange water uit Door kommerlijke zorgen, Dies mij het harte barst En wenst, alzo geparst, De ongeboren morgen. En nimmer ik de dag Alzo gelukkig zag, Dat ...

Waartoe, waartoe

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.763
...leert eeuwig gaan. Wanneer, wanneer zijn de dagen daar dat ik sterven leer? Sterven kan ik iedere dag. Dies leef ik wat ik leven mag.

DE ISRAËLITISCHE LOVERHOUT.

poezie
2,5 met 2 stemmen 171
..., En 't Man haar spijsde van omhoog. G i j viert het, tot op deze tijd, Dat zo Gods arm u heeft bevrijd. Dies breng ik, met oprecht gemoed, Uw Hutje mijne vredegroet. Wie smalend tot de drempel kwam; Niet ik, gij Kind van Abraham!

De liefde tot het vaderland

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.826
... meesters horen. Ik heb er ouders, vrienden in, Die ik met al mijn hart bemin; Ik kan er veilig wonen; Dies zal ik dankbaar mij betonen; En, worde ik eens een man, Zo nuttig zijn voor 't land, als ik maar wezen kan.

EHBP’er

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 62
...at om haar en hem, misschien wel jou? Een EHBO’er ; doet het bij ongevallen nare bloederige zaken en wat dies meer zij ik ben het bij de andere dingen dus bloed komt er bij mij niet bij! Vandaar die P, dat leg ik even ui...

toegevoegde waarde

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 208
...onbegrijpelijke liefde (ik begrijp dat niet waarom die samen zijn) nog beter het gebrek aan enige liefde en dies meer of wat met de onmogelijke relaties tussen vaders en zoons of het onvermogen de onkunde onaardige dochters...

AAN DE BEURS VAN AMSTERDAM

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.533
...kan het schaars berijden. Het slaat dan voor dan achter uit, En van ter zijde; en wordt gestuit Met smert; dies pas zijn hoef te mijden. Verzekert gij het zeegevaar; Wat borg zal uw verzekeraar Verzeekren van uw scha te b...

De drie ambachten.

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.204
...'s nog het ergst van all'; geloof mij, op mijne eer: Want op het goede wordt geheel geen acht geslagen; Dies is een bril onnut in dees bedroefde dagen; En 't kwaad, dat dag aan dag geschiedt, Is 't, dat men door geen ...

VAL

poezie
4,0 met 2 stemmen 340
... bedrog! Gij moorder, gij de verraêr Hebt smekende vervoerd de kinders met de vaêr. Wat voordeel meent gij dies, o vijand, op te steken? Wij liggen in 't verderf, doch hopen op genâ. Maar uwe boze raad brengt u de meeste sc...

mijlpaal van momenten

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 403
...elsom van momenten die sinds jouw geboorte steeds in het nu ingaan dat jij vandaag met dankbare glimlach dies oogst mag genieten om morgen weer te beginnen daar waar je nu bent dat jij ook na deze jaardag gebruiken mag...

Mijn schat is weg

poezie
4,0 met 1 stemmen 582
...r de vreemde heen - Ik weet niet, ik weet niet waarom ik ween. Misschien is hij dood, en stijf en stom - Dies breng ik mijne dagen zo treurig om. En als me mijn schat wou leiden ter kerk, Veel nijdige tongen er deden haa...

‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief,’ zo sprak mijn lief mij toe

poezie
4,0 met 3 stemmen 3.932
...t hoe) Al mijn gedachten om, staag malend nimmer moe; Die 't oor mistrouwden en de woordjes wederleiden. Dies ik mijn vrouwe bad mij klaarder te verbreiden Haar onverwachte reên; en zij herhaalde het doe. O rijkdom van m...

ISRAËLITISCHE LOVERHUT.

poezie
4,5 met 2 stemmen 793
...og, En 't Man haar spijsde van omhoog. GIJ viert het, tot op deze tijd, Dat zo Gods arm u heeft bevrijd. Dies breng ik, met oprecht gemoed, Uw Hutje mijne vredegroet. Wie smalend tot de drempel kwam; Niet ik, gij Kind van Abraham!

De enorme schrik www.nederlands.nl stopt!

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 95
...unt, die site dreigt te stoppen... www.nederlands.nl, je weet wel die site met verhalen, columns en wat dies meer zij, die moet er misschien uit. Heeft er nog iemand schouders, die eronder gezet kunnen worden, heeft er...

MEN MACH DEN NUWEN TIJT

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.977
...t, Die bloemen ontspringhen in berch en dal; Waer so si staen, Si sijn ontgaen Den wreden wintre diese qual. Ic ben ontdaen, Mij en troeste saen Die minne jeghen mijn ongheval. Nu hevet mijn onghe...

Kerstavond

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.107
...verre landen; Maar wij, wij komen even stout Tot U, met lege handen. Arm zijn wij, altijd arm geweest, Dies wij wel dikwijls morden; Gij gaaf ons arm te zijn van geest; Toen zijn wij rijk geworden. Ja, rijk wordt di...

Minder, minder of....minder?

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 86
...ijn, of liever een beetje minder? Die vraag hoorde je maar al te vaak, in slagerijen, kaaswinkels en wat dies meer zij. Nu echter zou je dat wel eens goed kunnen opbreken, in het strafbankje zou je terecht kunnen komen, ...

Geen roosje zonder doornen.

poezie
3,0 met 2 stemmen 301
...lust in leed, Zo is ons aardse leven; En als het ons geen goed en deed, 't Ware ànders ons gegeven. Dies neemt de roosjes, als ze zijn; Het leven met zijn nukken; En doet het soms een beetje pijn.... Het leer' voor...

Mijn lijf

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 249
... Het binnenste van je lijf is een waar kunstwerk op zich, aderen, klieren, botten en spieren, pezen en wat dies meer zij en weet je dat hele lijf, is helemaal van MIJ!

DE AUTEUR TOT ZIJN HUUSVROUWE

poezie
4,0 met 2 stemmen 708
...ratie dede; Welke liefde blijft eenvoudig, mits dat gij zijt Van minnen zinne, en ik ook van de uwe mede. Dies en heeft twist noch onruste bij ons geen stede, En wij leven aldus in rechte weelde een paar: Want waar zodanig a...