inloggen

resultaten voor 'schreien'


266 resultaten.
Sorteren op:

boegbeeld

netgedicht
beneden de oneindige ruimte schreien ontelbare wolken het doorschijnend maanlicht dat zich laat leiden door stromen emoties zonder enig grondbegi...
elze20 Aug. 2019Lees meer…

Lijflied

gedicht
2.1 met 18 stemmen 6.483
... Het voelt nog zo iel aan, of het mijn tong nog niet kan roeren; ik voel me beroerd. Hoor hoe het zou willen schreien. Ik wil het ooit nog eens op kunnen schrijven, al is het te weinig om van te leven, het is om dood te gaan...

Verzen voor een vriend

poezie
3.8 met 5 stemmen 1.717
...t doorvlamde mij de droefenis Die knagend zich in 't lachend harte vreet. O wonder, vriend! dat me eenmaal schreien deed, Hetgeen thans moeder mijner blijdschap is: Jeugd, liefde, leven, vriendschap, zonde, zweet.

Jonge moeder

poezie
3.1 met 15 stemmen 2.841
... zo rood en bloedend, als een ondergaande zon.’ ‘Maar nu is dan verrezen dit verblijen, een heel zacht schreien, een heel klein wezen, dat aan mijn borst zich voeden kan, en dorst...’ ‘Een levend kindje werd mijn...

Op de school van het leven

netgedicht
...ijgen uit de doeken. En al voelt mijn hart en hoofd soms vol van hun citaten, moet ik soms diep nadenken en schreien me indenkend nedervleien om niet te vallen bij het lezen wat toen was, dagboeken houden bij mij rechtvaardig ...

Vrolijk leven

poezie
3.5 met 13 stemmen 3.550
...en kleren noch te kost Van goede liên te prachen; Wat scheelt 't u hoe de wereld host? Waar Heraklyt om schreien most, Most Demokryt om lachen. Maar, zegt gij: och! het weer wordt zwaar, Ons dreigt een felle donder....

Moritura te salutat

poezie
4.1 met 14 stemmen 4.568
...ot mij spraakt, ik sprak niet tegen, Ik aanvaardde Uw gebod. Of mijn hart dit wilde? 'k Heb niet naar het schreien van mijn hart gevraagd. Toen Uw glimlach mijne ziel doortrilde En mijn glimlach gloren deed, verstilde 't A...

Kille regen

poezie
3.1 met 18 stemmen 3.281
... Veler jaren gaan en komen Zonder dat gij van mijn dromen Maakte uw leven deelgenoot; En ik hoor de regen schreien Door de twijgen, triestig liedje Bij dit menselijk verdrietje Dat zo klein is... en zo groot.

De dood van een jaar

poezie
4.2 met 8 stemmen 1.663
... dát zijn, oud-jaar? O Smarten-rijk oud-jaar, Oud-jaar, dat 'k zo heb liefgehad, Van dat 'k met u te schreien zat En haast zou breken; - Omdat van 't liefste wat ik weet Gij me éen groot deel verliezen deedt, '...

Aan Dorothy H.

poezie
3.7 met 3 stemmen 763
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon En die er 's levens wondre beelden zagen Hoorde ik elkander met verwondrin...

De Noordenwind

poezie
3.9 met 8 stemmen 2.316
...inkt onder mij. En als de passies, die 'k heb liefgehad, zich aan mijn kleedren hechten en 't gelaat met schreien heffen en mij angstig vragen, hen niet alleen te laten in de nacht ... dan zal ik zwijgend hun gekromde han...

De harmonicaspeler

poezie
4.0 met 2 stemmen 265
...atrozen, de reizigers, die zonder éne cent, het land ontdekken door hun droom verkozen, luistren naar 't schreien van zijn instrument. Hij weent, hij juicht, de goede goochelaar, en door zijn droomrig, langoureus gebaar ...

het verdwenen Groninger land

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 73
...schreven, dit was eens ons zo vertrouwde huis fundamenten ter zicht gesteld door het kantelen van de aarde schreien in de felle Januari wind het geschreven woord waar niemand nog iets over wil vertellen de stilte is sprake...
elze 6 Feb. 2018Lees meer…

Dialogue mystique

poezie
4.0 met 2 stemmen 256
... Ik ben om u de woeste weg gegaan, Door wildernis en doornige valleien. Ik hoorde u, hopeloos, om deernis schreien ... Laat ge mij voor gesloten deuren staan?" 'k Vermoedde uw komen door den nacht, En vrees de martel...

mijn schepping van het Wad

netgedicht
3.5 met 2 stemmen 92
...n in mijn schepping is ze toch de kleine trog in mijn waterige hand, ze herbeleeft het kruien van ijs en het schreien van de regen ik leerde haar kennen met kleine stapjes in de bruid van het zand - de bruidegom van mijn Wad...
elze28 Nov. 2017Lees meer…

Hinkelend

netgedicht
3.5 met 2 stemmen 67
De tegels en het mos ze schreien hoe sterk kan een dag zijn. Had ik toen nog gouden dromen de oktoberdagen in mijn hoofd de uren knarsetan...

Als november is gekomen...

poezie
5.0 met 4 stemmen 640
...aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloze bomen! - Om de glorie, hun ontnomen, In de mist te schreien staan, Als november is gekomen, En de takken traan op traan Op de vochte grond doen stromen, Waar de ...

Door een dal

hartenkreet
4.3 met 3 stemmen 481
...door een dal, verlaten alleen met mijn wanhoop weet ik nergens waarheen maar ver, heel ver, heeft iemand mijn schreien gehoord en de Herder brengt me weer naar een veiliger oord!

Dichter wandelt

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 130
...er wordt sneller donker De winkels leeg etalages vol snuisterijen De straat klinkt hol kinderkopjes schreien doe me 'n lol Heer, laat zon schijnen op de gevels van dit Maasstadje: Ravenstein.

Wanhoop

hartenkreet
Ze is wanhopig, vaak meer dan dat, voelt zich overbodig, nutteloos. Ze is verdrietig, soms zoveel dat het schreien begint, vanuit d'r keel, ze is bedroefd. Ze is zo vrees'lijk overstuur, loopt met d'r hoofd nog net niet- ...

Der vroeg en vroom gestorvene Maria

poezie
...de gloed van uw verheemlende ogen Ontdooide en gloeide en Gode vruchtbaar werd. Vaarwel! vaarwel! — Wij schreien, maar wij mogen Het niet! ... Ach, hoe zelfzuchtig is de smart! Ga heen ... uw loon, het wacht u in den Hog...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4.0 met 2 stemmen 413
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch zou 'k zeggen: klaag om 's Levens slagen Nie...

Op 't oude kerkhof

hartenkreet
3.8 met 4 stemmen 525
...eld een potje rode cyclamen in haar handen en zette die voor zijn kruis. Zij was te oud geworden om nog te schreien, sloeg een kruis en ging nog dieper gebogen dan dat ze was gekomen weer heen de weg naar de poort iets i...

Aan een graf

gedicht
5.0 met 5 stemmen 6.553
...zie, die bleven bij je. Want als ik hier de diepe stilte intuur, stijgt het zo glinsterend op, dat ik moet schreien, en duizend lachjes, liedjes, mijmerijen, tintelen uit het gras naar het azuur. 'k Sta aan je graf als ...

Noem het geen leven

netgedicht
...ven Van haar die je liefhad, Die je gekregen had En weer af moest staan, En nu aan de zijlijn Staat te schreien omdat Jij wat je ooit zonder Het te beseffen als geschenk Gekregen hebt weer terug Wilt geven - en alle...

Nocturne.

poezie
4.0 met 2 stemmen 309
... bloed uit zijn wezen week, Staat te dromen in 't licht van de maan En Colombine triest, ontdaan, Zit te schreien. Pierrot voelt de honger en kommer niet Want nu van de maan het blank schijnsel vliet Voelt die dichter...

Aanslagen Brussel

netgedicht
3.5 met 4 stemmen 266
Geen woorden vinden en toch willen troosten; geen ogen die schreien, alleen maar een doffe blik. Onbegrijpelijk wat hier gebeurt en toch moet het leven verder. Is dit de eer...

We blijven naakt?

netgedicht
3.7 met 6 stemmen 111
...ij mars gedreven tegen de stroming in van licht heeft een mens meerdere harten? het maakt niet hoeveel we schreien, met de data en vernuft, een laagje vernis tranen verzachten niet de dorstige tijd grootste gilde uit een ...
Pama21 Feb. 2016Lees meer…

de reiziger en ik

netgedicht
4.3 met 11 stemmen 170
... gezicht valt het eiland langs mijn voeten gekneld tussen stenen meeuwen schreeuwen op natte vlekken schreien om de vuurtoren die langzaam uitdooft overspoeld door ijle woorden

levenslijn

netgedicht
...maar niet de begraven nachten de weeën van het dode kind dat enkel voortleeft in gedachten waarom ik altijd schreien kan en niet de man die onder de wapenen tot moordlust werd gedreven die ik zoveel later kan begrijpen, n...