inloggen

dichter: j

Gedichten van oude dichters

1943 resultaten.
Sorteren op:

Staren door het raam

poezie
3,6 met 22 stemmen 2.307
Er is een leven in wat bewegen, de takken beven een beetje tegen elkaar. Een even beginnen schudt elke boom: een bezi...

'K zat, jong, graag in mijn perenboom te deinen

poezie
4,1 met 38 stemmen 1.486
'K zat, jong, graag in mijn perenboom te deinen: In de afgeknotte top had ik een plank Getimmerd, en gevlochten, rank...

Zomergenot en Almanakken-Koorts.

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.248
AAN MIJN VRIEND S. J. VAN DEN BERGH, DE REDACTEUR DER „AURORA”, NA ZIJN UITSTAPJE NAAR ENGELAND EN SCHOTLAND....

LIED VOOR MEZELF

poezie
3,6 met 9 stemmen 3.467
Mijn Heer, mijn schip is op de zee. Ik vraag U niet: laat kalm zijn de baren nu; wie klaagt, draagt hij niet met...

Oosters

poezie
3,5 met 16 stemmen 2.802
7. 'In blozend schoon ligt mijn gelaat gespreid; waarom door reukwerpers mij smart bereid?' fluistert de roos, de n...

Barbiersmijmering

poezie
3,8 met 4 stemmen 817
Mijn leven is een molen, En ik ben 't molenpaard. Mijn wapen is het scheermes, Mijn glorie is de baard. 't Is iedr...

Daar ginder, al over de heide

poezie
3,4 met 17 stemmen 2.173
Daar ginder, al over de heide daar ging ik te morgen een gang, mijn voeten liepen zo blijde, zo blijde klonk mijn zan...

Bedroefd

poezie
3,3 met 26 stemmen 5.874
Leg zachtjes de hand op mijn voorhoofd Bedarend, stil en koel, En druk haar tegen mijn slapen, Waar ik de pijn gevoel...

In het hooi

poezie
3,3 met 25 stemmen 2.279
Ik lag in het hooi, De hemel was mooi, Mijn bed zacht en goed, En het geurde zo zoet. Ik keek met een zucht Van g...

En 't is alsof, gekazuifeld met statie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.188
En 't is alsof, gekazuifeld met statie Van sterrenevels en laaiend met kronen En goud van geheimzinnige Orionen, Mij...

Een verjaardag

poezie
3,9 met 15 stemmen 817
Nooit hebben de rozen zo schoon gebloeid, Nooit zag ik de hemel zó blauw, Nooit was het gras zó blij getooid Me...

Nu zàl er stilte zijn, mijn leven lang

poezie
4,0 met 14 stemmen 1.379
Nu zàl er stilte zijn, mijn leven lang; De tijd zal, voorzichtig, zijn vlucht vertragen, Dat niet zijn ijlste suizen...

De Achttien Doden

poezie
3,9 met 505 stemmen 47.224
Een cel is maar twee meter lang En nauw twee meter breed, Wel kleiner nog is het stuk grond Dat ik nu nog niet weet,...

DIE MIJNS HARTEN VREDE ZIJT

poezie
3,3 met 22 stemmen 3.766
Die mijns harten vrede zijt. En de enig ware ruste, Reine bron van klare lusten, Zuivre zon van zaligheid - Laat...

De bruggenbouwer

poezie
4,7 met 3 stemmen 901
Hij spant Van kant tot overkant Al heen en al terug De brug.   Hij bindt En wint en overwint De wal en overwal...

Verrassing

poezie
3,8 met 13 stemmen 2.046
Spijtig Klaartje zou zich baden Moedernaakt in ene beek, Die langs klavere boorden streek, Overschâuwd van wilgenb...

Antwoord.

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.549
'Wat werkt ge (zegt men mij); ’t is vruchtloos, al dat schrijven: Men roeit in ’t hart niet uit, wat elk is ingep...

Twist met Grete

poezie
2,9 met 12 stemmen 2.754
Hoe zo’n twist ontstaat weet niemand. Zij weet het niet, Marguerite, En ik ook, ik weet het niet. Plots voel je zij...

Uw eenzaamheid

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.886
‘Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin. ‘Zwijmlend van honger, en van moederschap bliksmen-verblind en 't ing...

Taalkundige vragen en opmerkingen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.429
Wij schreven ‘zaaijen’; maar De Vries en Te Winkel Verkiezen ‘zaaien’. – Jonckbloet, ook geen kinkel, Schrij...

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen

poezie
3,9 met 9 stemmen 2.920
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, Het kwaad, gekruisigd God, dat Gij gedaan hebt, Waaraan Uw volk U schuld...

De lent verschijnt

poezie
2,8 met 13 stemmen 2.319
De lent verschijnt, de doren bloeit. En haag en hegge fluistren, De roze bot, de zonne gloeit - De liefde is niet te...

Zoals een zaadpluis door een spinragdraad

poezie
3,8 met 11 stemmen 1.552
Zoals een zaadpluis door een spinragdraad, De glinst'rende door 't glinst'rende gevangen, Een korte poos stil trill...

Beekzang aan Katharine

poezie
3,6 met 28 stemmen 9.814
Wijker Bijtje, die bij ’t Beekje Nestelt, en geeft menig steekje Die uw honig komt te dicht; Wakker Nimfje, die zo...

Het blijde Meisje.

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.117
Wie is morgen jarig? - Ik! O! wat ben ik in mijn schik: Maatje was nooit karig; En gewis zal 't morgen weer, Fe...

Gelijk een hond

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.507
Gelijk een hond die drentlend draalt en druilt om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen... - Waar...

'k Zag dieven uit mijn huis...

poezie
4,2 met 17 stemmen 2.910
'k Zag dieven uit mijn huis met zak en pakken gaan. Ik volgde ze wat ras en sprak ze zoetjes aan. 'k Zei, mannen, me...

GEZICHTEN MIJNER DOOD

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.531
Gezichten mijner dood, ik draag in mij De klare blikken van uw teedre heerschappij, En ’t warme strelen van uw glijd...

In rust

poezie
4,1 met 14 stemmen 2.004
Maar lees de woorden van mijn liedren niet. Lees het onleesbare achter woorden. Dan zult gij weten, wat mij wreed beko...

Niet als met nevelen...

poezie
2,8 met 68 stemmen 17.850
Niet als met nevelen De morgenzonne, Schoon baan zich brekend, Nog felle kamp voert, Ook niet, als blindend Van hog...