inloggen

tabblad: poezie

Gedichten van oude dichters

5277 resultaten.
Sorteren op:

MOEDER

poezie
2,5 met 10 stemmen 3.425
(de teruggekeerde peinst:) Het hart van Moeder kan ons nooit ontsterven, Want ’t is ontfermend als Gods grote hart...

Ik dank u

poezie
3,9 met 13 stemmen 3.752
Ik dank U voor het goed onthaal, Dat was van weinig woorden, Gelijk àl goede dingen zijn, Die ooit ons hart bekoorde...

ZELF-VERANDERING

poezie
2,8 met 6 stemmen 2.754
Ik ben te veel een mens geweest, Een mens, die gilde en klaagde en schreide, Die dronk zijn glas en vierde feest En d...

De weg in 't woud

poezie
4,0 met 6 stemmen 1.690
Indien gij weet wat leven is en lijden, en welk een zee van weedom in een traan ligt, laat mij die holle weg in ’t w...

De bode

poezie
3,2 met 25 stemmen 2.558
Geen, die de bode welkom heet, Wanneer hij, hoog in blinkend ijzer, Zijn speer laat zinken voor de keizer, En onge...

Wanneer wij zullen naakt zijn als de zee

poezie
4,0 met 5 stemmen 501
Wanneer wij zullen naakt zijn als de zee, Het blad, de boom, de ster, de maan, het licht, En als de nacht zo diep en...

Groninger koek

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.265
Echt Groônger koek is stijf en vast, Doet ziel noch lijf ooit overlast, Maar maakt en houdt elk sterk en krachtig, st...

Te Scheveningen

poezie
2,9 met 16 stemmen 1.377
Ik slenterde 't strand op en neder, Zo druk werd in eens 't om me heen, 'k Begreep niet, wat plotseling die vrouw...

Dof violet ...

poezie
4,1 met 23 stemmen 3.544
Dof violet is ’t west en paarsig grijs. Nog wandel ‘k door het zwaar berijpte gras, En hoor naast me op de vaart h...

Vlamgedans

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.109
Dichter, laat de vlammen dansen in uw haard, hout in ’t vuur, bouw hoog de schansen, niets gespaard. Hout in...

Galathea

poezie
4,5 met 16 stemmen 6.242
minnaar: Galathea, zie de dag komt aan. Galathea: Neen mijn lief, wil nog wat marren, 't Zijn de starren, Neen m...

De zomerdag

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.148
De zomerdag, onder zijn dak van licht, en met zijne uren, die onafzienbaar diep en strak in de uitgestr...

Zaligheid

poezie
4,2 met 16 stemmen 2.949
Daar klinkt een machtig toverwoord Vol zoete melodie, Maar wat het uitdrukt, wat het meldt – ’t Is ons een profet...

Morgen

poezie
3,0 met 2 stemmen 994
O Dromen die de dag begint, De dag bezint, De dag bemint, Hoe zal ik ooit u loven. De landen liggen morgen-klaar, M...

Een stad

poezie
3,7 met 17 stemmen 3.767
Schoon is 't geslacht der mensen, daar ze lopen, Hoge gestalten door de straten voort, En vrouwen dalen n...

Onrust

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.457
Die te Amsterdam vaak zei: 'Jeruzalem' En naar Jeruzalem gedreven kwam, Hij zegt met een mijmrende stem: 'Amsterda...

De geuren en van linden en van coniferen

poezie
3,0 met 11 stemmen 1.197
De geuren en van linden en van coniferen Verblijden andermaal het ongeschonden hart, Dat, door een lange tijd van lijd...

Morgenwandeling

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.108
Verlaten wij het slapeloze bed, waartoe nog langer liggen waken? van woorden is geen droom te maken, die van het lode...

Picturale sotternije

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.623
Ik droomde van een stuk strand Met zon en heel veel zand - Geel, geel was het van 't zand, En op het strand wat tent...

HET HALSSNOER

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.510
Ach Here de vrijheid klatergouden geschenk dat de liefste mij geeft als hij gaat, ach Here dat droef sieraad. Hij...

Kalliope

poezie
3,7 met 13 stemmen 1.837
En driewerf kruiste ik de armen, driewerf drukte lk niets, en niet de blonde Muze er in, En tot mij sprak de stralende...

LIED

poezie
2,9 met 13 stemmen 1.949
Ik ging door 't lachend bloemenveld, Veel kille dauw hing aan de knoppen, Maar helder scheen de morgenzon En dra ver...

Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.160
Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep En als een wakende haar arbeid deed; Doch als men in de droom de dingen...

Door winteravondmist zijn blauw beslagen

poezie
3,3 met 16 stemmen 2.139
Door winteravondmist zijn blauw beslagen De ruiten van de tram: spectrale kringen Vervloeien, of vervolgen en doordrin...

Gearmd

poezie
2,7 met 18 stemmen 2.662
Honger, honger! lelijk woord, Als een lege maag u hoort! Als de tanden watertanden, En men staat met lege handen......

DE DICHTER

poezie
5,0 met 1 stemmen 16
de dichter staat op de dichter drinkt een kop koffie met een scheutje wanhoop de dichter smeert een boterham met hinke...

Kortlevend plankton van de Brahmanzee

poezie
3,7 met 34 stemmen 4.044
Kortlevend plankton van de Brahmanzee, Zal 'k eenmaal naar hun vredebloei verzinken; Zolang ik niet de koele dood mag...

Weet iemand wat op aard het schoonste is

poezie
4,2 met 17 stemmen 4.684
''''''''''''''''''''''''''''.................. Weet iemand wat op aard het schoonste is,...

GEDACHTEN OVER T ONBESTENDIG GELUK

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.407
Hoe wonderlijk verkeert des werelds vreugd? 't Zoet wordt gevolgd van bittere ongeneugd, En geen geluk, hoe zeer 't...

Het zonnespectrum

poezie
3,8 met 12 stemmen 3.694
Ik hield een prisma in de hand En wierp een schijnsel op de wand, Dat, schoon het zonlicht, doorgaans wit, Uit zijne...