inloggen

tabblad: poezie

Gedichten van oude dichters

5278 resultaten.
Sorteren op:

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.306
God is zo ver! - Ik kan Hem niet bereiken Mijn bede rijst niet hoger dan die ster En hoger woont Hij dan de sterren pr...

Dualisme

poezie
3,4 met 33 stemmen 2.045
Mijn Wetenschap en mijn Geloof, Die leven saam in onmin, Want de ene houdt, wat de ander doet En denkt en meent,...

Laat aan mijn nederlaag...

poezie
3,6 met 9 stemmen 2.547
Laat aan mijn nederlaag geen twijfel over! Niets liever wil ik dan verslagen zijn! Een zegevierder was ik hier tot n...

De schutterij

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.697
Daar komt de schutterij, Met vaandels en met pluimen. Zij lopen in de rij, Zij kauwen op d'r pruimen. Wat zijn ze i...

STERREN

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.931
O de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd, Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen mij...

Gij draagt het gladde mom der dood

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.110
Gij draagt het gladde mom der dood; uw oog is groot van lijden; het naaste naken van de nood heeft uwe mond ges...

DE VIER KAMERADEN

poezie
3,0 met 4 stemmen 627
Ik zit aan mijn tafel in de werkersbuurt de lucht is grauw, het licht is stil, dood-grijs: wat kinders en een orgel kl...

Rafaël

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.297
(fragment) Ik zweer! ’t zal eenmaal mij gelukken Itaalje! uw heilge grond te drukken, Ik daal van de Alpen af, in...

Tussen de regels

poezie
3,2 met 13 stemmen 3.140
Tussen de regels lezen staat u vrij; Maar daar niet naar te luisteren, staat aan mij. Vervalsing is ‘t, of louter fa...

Eenzaamheidsverlangen

poezie
3,4 met 22 stemmen 4.187
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis En ik verborg mij in 't gewoekerd gras. Maar tevergeefs: mijn droefenis verri...

Aanroep

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.216
Was al mijn voelen en mijn leed van jaren geen pelgrimstocht naar u, die ‘k diep belijd, tot wie ‘k zacht zin...

Vrijheid

poezie
3,2 met 23 stemmen 4.948
'k Was jong en vroeg: wie is de Vrije Man? Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen: 't Is Hij, die, zonder morrend k...

Gelijkenis

poezie
2,8 met 16 stemmen 2.751
De pijnboom, eenzaam, Op steile spits, De storm rolt rotsen Voorbij zijn stam; En diep daaronder, In 't dal, de...

Aan mijn moeder

poezie
3,8 met 11 stemmen 3.027
Moeder, 'k ben wel ver van 't land Waar me 't leven werd geschonken, Waar mijn eerste tranen blonken,...

ANNA PAVLOVA

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.384
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vuri...

HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.353
Het oud jaar is gekist, genageld en begraven; en ‘t nieuwe, korts nadien, kwam schielijk aan te draven....

VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.722
Gij preekt: 'de tijd vliegt snel; het vluchtig leven slijt!' Och, wees gij zelf nu ook wat zuinig met de tijd....

Op de thuisreis

poezie
2,9 met 20 stemmen 3.611
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Heilige Maria die daar zijt

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.455
Heilige Maria die daar zijt Moeder ende Maagd, van Kerst gewijd; vrij van alle zonden en smetten, wil op mij, uwe...

De vaderzegen

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.704
Als ik 's avonds heb gebeden, Vol van eerbied, op mijn kniên Vóór mijn vader, en gereed ben Hem de nachtgroet...

Golgotha

poezie
4,4 met 8 stemmen 3.592
Indien de waarheid daar is, waar mijn broeder ze mij toonde, wijlen mijn broeder Pieter-Floris; - (hij was student in...

Het kindje lag gewikkeld

poezie
2,5 met 4 stemmen 1.397
Het kindje lag gewikkeld in de doeken Op moeders schoot; het was een armlijk kot: De koe en ezel stonden achter 't sc...

HET WINTERSPOOK

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.168
De deuren van de Oosten gaan, nog nauwlijks, even open en toe, gelijk, de laatste keer, des vege wimpers do...

Herfst

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.274
De blaren laten los en op de wind drijven ze donker langs de grijze lucht, alsof een vlucht verlate vogels wegtrok. O...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.507
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend...

De krankzinnige

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.325
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat, En dat geen trek in mijn gelaat Verraadt dat ik krankzinnig ben; Dat ik wel...

Vrijheid

poezie
3,9 met 31 stemmen 3.470
'k Was jong en vroeg: Wie is de Vrije Man? Een Grijsaard antwoordde op mijn vragen: 't Is hij, die, zonder morrend...