inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

De plek voor gedichten van gerenommeerde dichters

5277 resultaten.
Sorteren op:

Zo stil moet het zijn

poezie
3.8 met 12 stemmen 5.673
Zo stil moet het zijn om de dichter, dat, als in de schijn, het duizendvoudig gelichter der fantasie die in de s...

Het breistertje

poezie
3.2 met 10 stemmen 4.060
Mooi Kniertje staat van dag tot dag En breit voor haar deur een kwartiertje: Voor wie dat paar kousen wel wezen mag,...

Mensenogen

poezie
3.2 met 25 stemmen 6.393
Ik houd van ogen door weemoed gewijd Ik houd van ogen die hebben geschreid Die hunkerend uitzien van groot gemis Of s...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4.0 met 7 stemmen 1.478
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

En u is criticus?

poezie
3.4 met 9 stemmen 1.609
- En is u criticus? Ik ook! En kunstenaar daarbij? Ik ook! Wat denkt u van de kunsten in het vaderland? of eld...

Schouwburg-rijmen

poezie
3.1 met 20 stemmen 4.895
Aº 1637 I. (OPSCHRIFT VAN BUITEN) De wereld is een schouwtoneel, Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. II. G...

De oude zeeman

poezie
3.9 met 10 stemmen 2.826
Wanneer ik op de duinen stond, Vóór vele - vele jaren, En ginds in zee een zeiltje zag, De haven uitgevaren; Dan k...

DE MEEUW

poezie
3.8 met 6 stemmen 1.517
Tussen de hemel en de zee Volgde ik het zweven van een meeuw, Hoe hel zij steeg, dan nederglee, Een zonnevonk, een vl...

Fietstocht II

poezie
3.8 met 12 stemmen 2.665
Gelijk een oud tuig dat niet meer dienen zou, Doorheen ’t getij van winterkou, Had ik m’n hoop, m’n fiets geborg...

Geboortestad

poezie
4.4 met 5 stemmen 1.635
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

O Dood-zijn, liggend in een kist

poezie
3.0 met 7 stemmen 3.867
O Dood-zijn, liggend in een kist, verterend Langzaampjes aan, o eeuwig-eenzaam stom Klein stil gelaat, op '...

Schilderkunst.

poezie
4.8 met 5 stemmen 638
O Lente, buig uw hooft, bekranst met schone bloemen, Als gij de Schilderkunst ziet pralen of hoort noemen: Uw kleure...

Dat heertje...

poezie
3.2 met 31 stemmen 5.478
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij...

Gebed

poezie
4.3 met 10 stemmen 2.588
Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vliet tot U, en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergez...

Met zen achten

poezie
3.6 met 11 stemmen 3.666
Wat, kan in ‘t Gooi, een schuldloos kind, Met rozen op de frisse kaken, Daar ‘t niets dan leven in zich vindt, Va...

Verzen voor een vriend

poezie
3.8 met 5 stemmen 1.700
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag Die mij op deze lentedag doortrilt. 'k Gevoel mij als het wuivend windje mild E...

PATER BIBAMUS

poezie
3.0 met 4 stemmen 1.899
Al woon ik in het klooster, van steen is mijn harte niet. Wijn is mijn vertrooster, vasten mijn verdriet. Bibamus*...

Dialogue Mystique

poezie
3.7 met 6 stemmen 1.568
‘O marinero en esta fonda’. 'O lichtmatroos, Wat zoek je toch In deze kroeg?' 'k Zit in mijn hoek...

De witte kater

poezie
3.4 met 7 stemmen 1.182
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel, Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden En naar het lege tasten als e...

Drukker

poezie
3.1 met 16 stemmen 3.467
Mijn drukker leeft in droeve druk; Want 't drukken drukt hem weinig druk: 't Waar geen bedrukte drukker, Viel 't d...

Sterrenhemel

poezie
3.2 met 10 stemmen 2.413
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

Hoe bedachtzaam!

poezie
3.1 met 9 stemmen 2.191
Ik min mijn geld, en 'k wil het sparen, Mijn rust, en 'k zal ze als goud bewaren: Want zocht ik vrienden of een vrou...

RUBENS.

poezie
4.0 met 2 stemmen 719
Beheerser van 't palet, wiens goddelijke verwen Akkoorden zijn vol gloed, een zang vol majesteit, Gij, die een baan b...

Raketten.

poezie
3.8 met 4 stemmen 971
Op volant, omhoog, omhoog! Vlug naar boven Heengestoven, Op volant, omhoog, omhoog, Vlug naar boven en uit mijn...

De sterrenhemel

poezie
2.5 met 11 stemmen 6.059
Daar rijst het tintlend sterrenheir! En de aarde zwijgt verbaasd. ’t Gesternte spiegelt zich in ’t meir, Waarop g...

Geen maaksel was 't van sterfelijke hand

poezie
4.1 met 11 stemmen 1.848
Geen maaksel was 't van sterfelijke hand: Wetenschap zelf, metalen integraal, Met vlammenkrans en gil van zegepraal,...

Jonge moeder

poezie
3.1 met 15 stemmen 2.820
‘Hoe vreemd dat mij gegeven is, wat niet mijn eigen leven is, maar sluimrend in het mijne hing, en ging, en brak...

Kon ik eenmaal toch...

poezie
3.8 met 15 stemmen 2.627
Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven In een van het woord bevrijd gedicht, Eenmaal even vrij en lenig zweven Als j...