inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

De plek voor gedichten van gerenommeerde dichters

5275 resultaten.
Sorteren op:

Verstoord geluk

poezie
2,5 met 13 stemmen 1.641
In mijn tuin een sijsje zat, Dat zo'n aardig nestje had. 't Vleugelde in zijn groengeel pakje Vrolijk in de bome...

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
1,6 met 30 stemmen 7.124
Ik heb dan achtentwintig jaren Geleefd! geleefd? neen; ver van daar: Die schone tijd is weggevaren: ’k Bewoog mij a...

Music-Hall 4

poezie
2,6 met 16 stemmen 2.559
O, m'n Music-Hall wieg m'op uw geluiden, Dat ik weer eens de ware wereld buiten Treed; dat ik weer eens wone In ill...

Op ons weeshuis

poezie
2,4 met 18 stemmen 3.962
Hier treurt het weeskind met geduld, Dat arm is, zonder zijne schuld, En in zijn armoe moet vergaan, Indien gij 't w...

't Laatste

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.949
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

De voortekenen

poezie
2,2 met 9 stemmen 1.755
Witte ijsvogels wiegen Zich op zee en twijgen dichtbij. Zij wijst ze en roept ze met helle Bekoringsstem: "Zij voors...

DE SCHILDER

poezie
3,0 met 4 stemmen 1.106
De Kunst stelt ons een Schijn te voren, Hoe 't in het wezen staat beschoren, Gelijk de grote Schilderij, Van 't A...

TAAL

poezie
2,1 met 14 stemmen 3.060
Buiten mijn moedertaal en die der nachtegalen wist ik naar diepe zin geen klare talen en vaak heb ik bedroefd naar...

Avondgeluiden

poezie
3,8 met 27 stemmen 2.677
Er moeten witte hoeven achter de zoom staan van de blauwe velden langs de maan 's avonds hoort gij aan de verre steen...

Vieren, vieren!

poezie
2,0 met 22 stemmen 2.949
Vieren, vieren! . . . achteruit! . . . Zal uw vlieger stijgen kunnen Moet ge hem de strengen gunnen, Of de kans...

Spleen pour rire

poezie
2,4 met 9 stemmen 2.036
Sophie-Fritz Stuckenberg zu eigen Het meisje dat te Pampelune geboren tans te Honoloeloe woont en in een rode lakko...

Moritura te salutat

poezie
3,2 met 17 stemmen 4.399
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

Schoolmeesters

poezie
3,3 met 31 stemmen 3.058
Hij die, - uit vrije keus - , En in zijn achter kamer, Met hoofdpijn als een hamer, En volgestopte neus, Met klemmi...

Sonnet

poezie
2,8 met 11 stemmen 1.390
Nog blozen mijn wangen en gloeien mijn ogen En zweeft om mijn lippen de vrolijke lach. Toch zijn me een voor een alle...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
1,9 met 18 stemmen 3.141
Rebecca, dierbaar kind! ontvang bij uw verjaren uws Vaders zegening op 't kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bed...

Het MENSELIJK VERSTAND

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.157
Wat is des mensen geest beperkt! - Hoe lang, hoe zwaar hij zwoegt en werkt, Hoe vlijtig hij doorzoekt, hoe kloek hij...

Het dodeneiland

poezie
2,2 met 16 stemmen 1.977
Geen ankerplaats, geen monding van een beek. De sloep bleef steken in een modderkreek. De bossen dorren, leven op ve...

Volharding

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.267
[Romeinen 8:35 en 38-39] Noch ‘t brullen der ontmensede tyrannen, Noch zwoege dorst, noch snaken naar het brood,...

De Zaterdag Avond

poezie
2,5 met 28 stemmen 6.337
De koelte van de avond Verspreidt zich over 't dal; De koeien keren loeiend Terug weer naar de stal. De krekel ro...

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
2,5 met 12 stemmen 2.064
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

Als 't kindje komen zal

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.367
Loom laat zij vallen 't hemdje vlinderlicht - En dromig ziet ze, aan morgenblauwe trans, Met wapperlokken zweven rond...

TOPZIEKE RUPS

poezie
3,5 met 14 stemmen 1.569
Topzieke rups, in 't stijgen Van blad tot blad, van steel op stam, Denkt ge eindlijk te verkrijgen Het veld van blau...

Brief aan grootmoe

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.791
Liefste Grootmoe! 'k Zal eris Gauw een briefje U schrijven. Wij zijn nog gezond en fris Allen met ons vijven. Gro...

GEBED TE WAALWIJK

poezie
2,6 met 19 stemmen 2.649
O Christus met Uw zacht gelaat, Maria, die daarneven staat, Wil U tot ons bezinnen. Gij, die de hemel overziet, Van...

De ruiter

poezie
2,5 met 21 stemmen 2.304
Een Ruiter is een mens te paard, Omtrent drie voet hoger dan een mens op aard, En die zich somtijds vasthoudt aan de m...

Bericht aan de reizigers

poezie
2,6 met 200 stemmen 27.177
Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen, dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen. Zit rustig...

Het Italiaans

poezie
1,6 met 19 stemmen 4.706
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lip...

De reuzenketel

poezie
2,6 met 16 stemmen 1.477
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap, ‘Zo zag ik daar eens op een akker e...

Het lijsternest

poezie
2,3 met 11 stemmen 1.356
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...