inloggen
voeg zelf poëzie toe

tabblad: poezie

De plek voor gedichten van gerenommeerde dichters

5276 resultaten.
Sorteren op:

ER IS DE STANK VAN GELD

poezie
3,1 met 17 stemmen 1.693
Er is de stank van geld, de geur van gas, De laagheid van het woord, de veinzerij, En de oude penningen van het verraa...

Waartoe, waartoe

poezie
2,5 met 18 stemmen 1.439
Waartoe, waartoe elke stap die ik zet, elke val die ik doe? Ver schrijdend baan ik zelf mijn baan. Een sterke mens...

Steendruk.

poezie
2,9 met 11 stemmen 2.288
(aan iemand die mij op die wijze wilde afbeelden) Een stenen hart, een hoofd gevuld met keien, Beelde aap of hond...

Aan alle dichters

poezie
2,5 met 17 stemmen 1.358
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

De jongelingen

poezie
2,6 met 23 stemmen 7.643
In een kring van jongelingen, Bij de warme haard gezeten, Drinken wij de purpren nektar. Gulh...

Mahomeds hemel

poezie
2,4 met 14 stemmen 2.138
Ik heb de koran nooit gelezen, Maar iemand heeft mij uitgelegd Hetgeen hij van de hemel zegt, En zie, Mahomedaan te w...

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.089
Waarheen, waarheen? Waartoe, waartoe? De witte wind holt vast vooraan. Het is geen gaan, maar jagen dat ik doe. De...

Staaltjes van ijdelheid

poezie
1,7 met 11 stemmen 1.668
Nos poma natamus. Zo hopen dwaze paardevijgen, Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan,...

Berceuse voor volwassenen

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.648
Wanneer de zandman nog eens komt - maar hij komt niet meer - zullen wij slapen gaan en dromen van een droom...

Voor mijn 63ste verjaardag - 2 dec. 1924

poezie
2,9 met 42 stemmen 6.562
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren Noch zelfs om 't naderen van de zwarte dood. Zo min als, stralend goud...

Sint-Nicolaas

poezie
2,3 met 17 stemmen 2.641
Zie, de maan schijnt door de bomen, Makkers! staak uw wild geraas; 't Heerlijk avondje is gekomen, 't Avondje va...

Oud liedje

poezie
3,3 met 10 stemmen 1.519
Het licht is bleek en traag, De dag is arm en kort. Wat leeft beweegt zo vaag… ‘t Is of geleefd niet wordt. Ee...

Soerabaja

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.355
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

In 't huis van Smart

poezie
2,5 met 10 stemmen 2.116
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen...

Illusies

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.217
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

Een meisje

poezie
1,9 met 12 stemmen 4.225
's Morgens op het witte laken doet er een gelaat ontwaken - dat ligt daar als een waterlelie op een golf water, o...

Voetbal-hymne

poezie
2,8 met 9 stemmen 4.193
O Spel, dat hoofd en hart der knapen vult, Die dagelijks 't gedaas der krant verslinden, In hartstocht, die geen smaa...

Het oude huis

poezie
2,4 met 8 stemmen 1.782
Daar zijn we in 't nieuwe huis! 't Is deftig, dubbel, breed. Hier door mijn wand dringt geen gedruis, Geen tocht, d...

Ontevredenen

poezie
1,8 met 11 stemmen 2.692
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

Ik raak vervreemd van alles en van allen

poezie
3,2 met 32 stemmen 6.358
Ik raak vervreemd van alles en van allen, van dingen die voor mij van waarde zijn geweest, van vrienden en van vrouwen...

VISIOEN

poezie
2,3 met 6 stemmen 1.461
't Strand loopt onder water, langzaam onder... Links het duin: er langs een rose rand Rul doortrappeld, ondoorwaadb...

Late herfst

poezie
1,7 met 25 stemmen 2.958
Geel is het blad, geel zijn de lichte bladeren, Ver is de lucht, - 'k durf haast niet dat ik 't zeg - Niet blauw, ni...

Het meisje

poezie
2,2 met 19 stemmen 3.716
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle bo...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.804
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde, Toen is de blonde Muze mij ver...

Weldaad

poezie
2,6 met 12 stemmen 1.415
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

De scheiding

poezie
1,8 met 40 stemmen 4.169
Zij stonden rechtover elkander. Zij zagen elkander aan De ene had in haar ogen een glimlach, En de andere een stille...

Inmaken

poezie
2,8 met 13 stemmen 3.678
Keulse potten, vaatjes, touwtjes, Vleeskuip naar de eis gepikt; Nu is 't hoogtijd voor de vrouwtjes, 't Rookt in...

EEUWELINGEN

poezie
3,0 met 9 stemmen 2.216
Gedaagde, bodemvaste bosgenoten, bomen, die ‘k, wel vijftig jaren lang, boom wete; en zo hoge als nu ges...

Europa, vernietig Japan

poezie
2,7 met 16 stemmen 3.594
Europa, vernietig Japan! Nu! nu het nog kan. De zuivere wil van uw blanke gewest, het sap van uw zwellende vruchte...