inloggen

tabblad: poezie

Gedichten van oude dichters

5274 resultaten.
Sorteren op:

De wolken spieglen

poezie
3,5 met 10 stemmen 2.237
De wolken spieglen in de zee. Het is geen avond en geen nacht: Geen schijn van zon of maan of ster...

Verzoening

poezie
3,1 met 15 stemmen 3.704
Grootmoeder zat in de wagen, En al de kindren erbij: "Ik moet er zelf naartoe gaan, Ik ben de jongste", sprak zij....

De lent verschijnt

poezie
2,8 met 13 stemmen 2.183
De lent verschijnt, de doren bloeit. En haag en hegge fluistren, De roze bot, de zonne gloeit - De liefde is niet te...

Het leven

poezie
3,6 met 5 stemmen 4.650
Het leven is een krijgsbanier, door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaart...

Zoals een zaadpluis door een spinragdraad

poezie
3,8 met 11 stemmen 1.484
Zoals een zaadpluis door een spinragdraad, De glinst'rende door 't glinst'rende gevangen, Een korte poos stil trill...

Beekzang aan Katharine

poezie
3,6 met 26 stemmen 9.689
Wijker Bijtje, die bij ’t Beekje Nestelt, en geeft menig steekje Die uw honig komt te dicht; Wakker Nimfje, die zo...

Het maantje

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.653
De maan loopt door de wolken, Zo zachtjes en zo snel; De kindren komen buiten, "O, knaapje, ziet ge 't wel?" To...

De springhengst in de klaverwei

poezie
4,2 met 9 stemmen 1.744
De Springhengst in de klaverwei Is in zijn amourettes vrij, De kater ’s nachts op ’t hellend dak Een gade zich ki...

O klamme koude...

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.501
O klamme koude, die me 't krimpend herte beklemt, en 't àl ontzielt en mijn gedachten, als bloemen, dor voor ze in...

Het blijde Meisje.

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.038
Wie is morgen jarig? - Ik! O! wat ben ik in mijn schik: Maatje was nooit karig; En gewis zal 't morgen weer, Fe...

STEMMING.

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.512
De wind waait hoog en kent de mensen niet! Hoog wil ik stijgen in de Noordenwind, Boven 't gerucht van stemmen - bove...

Gelijk een hond

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.447
Gelijk een hond die drentlend draalt en druilt om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen... - Waar...

Op de verbrande hoeven melden de hanen de dag

poezie
3,3 met 13 stemmen 1.891
De hanen melden de dag, als zij immer deden. Gisteren woedde de slag, gisteren heerste de vrede... De hanen melden d...

'k Zag dieven uit mijn huis...

poezie
4,2 met 17 stemmen 2.831
'k Zag dieven uit mijn huis met zak en pakken gaan. Ik volgde ze wat ras en sprak ze zoetjes aan. 'k Zei, mannen, me...

ABELEN

poezie
4,4 met 9 stemmen 1.834
Versgevelde abelenbomen liggen langs de grachten heen, die de oude zandweg zomen, hoofd en armen afges...

De drie gezellen

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.015
In ’t bloeiend loofprieel zit ik alleen En drink, verlangend naar een kameraad, – Is geen nabij, die met mij drink...

Leven is goed

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.495
'Leven is goed', en zijn wij tachtig jaar, wij doen geen afstand van ons duur verleden, koel is de schaduw van het l...

Ballade

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.924
In 't duist're van de kameros Speelt Bianca op de pianos Ze weent veel hete trania En dat doet ze al drie dagen lan...

De jaargetijden

poezie
3,5 met 18 stemmen 1.750
Lente, de blonde, Winter en zomer, Najaar, de dromer, Innig verbonden Dansen hun ronde. Al de bezonde, Zwe...

O kom met mij in de lentenacht

poezie
2,6 met 9 stemmen 1.361
O kom met mij in de lentenacht! Kom dwalen over de bloemenwei - de roze sluimert, de sterre lacht, in stille dromen w...

Klacht

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.022
'k Dacht dat ik eens zijn bruid zou wezen, ik heb zijn naam in droom zo vaak gelezen, waaronder dan de mijne stond;...

Overleden schuldeisers

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.633
Hier liggen mijn crediteuren die mij zo godvergeten konden plagen, En -liggen zij er niet- och God! dan wou ik dat ze e...

ZIEKTE-VERZEN

poezie
2,8 met 16 stemmen 3.889
III-1 Voor Okke Hij zat gemaklijk op de rand van 't bed, En sprak van school en leuke jongensspelen, En hoe de v...

OP HET STUK.

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.229
Dzing-rusch... De zonne bijt. Dzing-rusch... De pikke snijdt. Het koren gaat over, de snede gaat over. De kelen zijn...

Aan Klorimene

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.831
Toen u mijn zuchten steeds mijn liefde kwamen melden, Die ik herkomstig zwoer uit uw volmaakt gezicht; Toen ik geen go...

GEZICHTEN MIJNER DOOD

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.501
Gezichten mijner dood, ik draag in mij De klare blikken van uw teedre heerschappij, En ’t warme strelen van uw glijd...

BRUSSEL

poezie
2,5 met 4 stemmen 925
Grote Markt Gul en kunstzinnig is het volk geweest, Statig van bouw en prachtig blauw van ogen, Die gretig-wijd h...

Veldslag

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.566
Twee vorsten zijn in vete en des twee legers aan het kampen, twee volkeren aan het lijden van...

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.728
Wat was ze schoon toen ze uitgelaten danste, de zoete maagd, met sylfenlichte voet! Haar reisblauw oog, waaruit haar o...

Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand

poezie
2,7 met 15 stemmen 2.115
Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand Door duist’re geesten voortgedreven, En schaduwen des Doods omgeven En lok...