inloggen

tabblad: poezie

194 resultaten.
Sorteren op:

Grafschrift

poezie
2,9 met 123 stemmen 48.642
Hij was een stille, zeer bedeesde man, die hield van bloemen, dieren en insekten totdat het warme gras zijn lichaam...

Ontmoeting in het donker

poezie
3,6 met 20 stemmen 5.455
Vaag, geheimzinnig en groots gaat de avond over in nacht - alle grens en gloed wordt gedoofd en het donker regen...

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.796
Wat was ze schoon toen ze uitgelaten danste, de zoete maagd, met sylfenlichte voet! Haar reisblauw oog, waaruit haar o...

Laat mij nog éénmaal...

poezie
3,5 met 22 stemmen 4.637
Laat mij nog éénmaal, in gedachten, kussen Die warme lippen, door mijn kus ontbloeid; Laat mij nog éénmaal aan die...

EENZAAM KERKHOF

poezie
4,5 met 10 stemmen 2.061
De witte grassen bewegen en komen heen en weder door wind en dauw, de takken wiegen hun stille dromen op donkere arm...

EIGEN UURWERK

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.704
Wij tasten onze pols, als ’t hapert hier of gins. Maar zo w’ hem tasten met wat minder haast, meer zins, Wij zoude...

Japie

poezie
4,0 met 2 stemmen 301
Vanmôre was Japie nog hier: Vanaand is hy dood! Met 'n lag om sy mond het hy bruilof gevier Met 'n klein brokk...

Voorspook

poezie
2,0 met 4 stemmen 390
Zij die dood zijn en die gauw moeten, Schijnen elkaar vooruit te ontmoeten; In 't laatst van hun leven hebben zij d...

Draag me zacht...

poezie
1,7 met 14 stemmen 1.200
Draag me zacht: door al mijn leden Klopt het baemren van uw voet: Draagt me zacht: bij iedre schrede Drupt mijn kl...

Doodsangst

poezie
4,0 met 3 stemmen 398
Laat ik u kussen en u nogmaals kussen. Geeft u liefde voor mijne liefde weder, Wat baat het ons: eens zal de doodwind...

Van een jongetje

poezie
4,0 met 2 stemmen 384
Hij sloeg zijne armen op en sloot Zijne ogen op het licht der dagen. Wie zal zijne arme moeder dragen De droeve ma...

Stervend meisje

poezie
4,2 met 4 stemmen 295
Kind van wonden, Dat één stonde Nog als bleke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister Gene na...

In memoriam Paul van Ostaijen

poezie
4,5 met 2 stemmen 436
Rozegeel en rozerood als gij ziet dat zo de wolken zijn aan de westerkim grijsgrauw paarsgrauw zó gij d'avend v...

Der vroeg en vroom gestorvene Maria

poezie
4,0 met 1 stemmen 225
Gij ging dan heen. Helaas! met u vervlogen De rust, het heil, ’t behoud van menig hart, Dat door de gloed van uw v...

Moeder

poezie
4,0 met 5 stemmen 965
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Zo tedere schade als de bloemen vrezen

poezie
5,0 met 4 stemmen 988
Zo tedere schade als de bloemen vrezen Van zachte regen in de maand van mei, Zo koel en teder heeft uw sterven mij Sc...

Welgelegen

poezie
4,5 met 2 stemmen 530
’k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen, Kinderliefde en moedermin, Somtijds lachend: Welgelegen; Maar die scherts...

"Over stille ogen."

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.413
Over stille ogen en lippen stil Eeuwig nu geloken Sprei uwe bloemen ter liefde der bloem Droeviglijk gebroken....

Gedachten bij het graf van A.C.W. Staring.

poezie
4,3 met 3 stemmen 303
Met diep ontroerd gemoed Wijde ik uw graf mijn groet, Te vroeg ontslapen zanger! Gij, Staring! de aarde ontrukt......

Zo straks de dood door deze deur mocht treden

poezie
4,7 met 6 stemmen 2.492
Zo straks de dood door deze deur mocht treden, neerdalen langs de trap of kloppen aan het raam, mij wenken zou en daar...

Vita mortalium vigilia

poezie
4,5 met 2 stemmen 256
Een nachtwake is het leven, De wieg grenst aan het graf; Wij jagen en wij streven, Door de aardse disteldreven, Als...

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 353
Dierbre vader! met een bloedend harte Ging ik u geleiden naar het graf, En de traan der kinderlijke smarte Gleed m...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.208
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, - Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden, De brand der zielen is...

Kerkhof te Carmona

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.435
De doden liggen hier goed. een jongen heeft mij er binnengeleid; eerst rende hij naast mij en voor mij uit als e...

Slapeloos

poezie
4,0 met 1 stemmen 300
Hij komt met geruisloze vleugelslag aan, De donkerlokkige knaap, Hij staart met zijn peinzende ogen mij aan, De dr...

Van een deugzaam man.

poezie
3,0 met 6 stemmen 659
Hier lig ik in mijns moeders schoot Een vriend der vromen totter dood. Mijn naam, mijn stam, mijn ouderdom. Ik bid...

Op de kerkhove.

poezie
4,0 met 2 stemmen 454
Speel, kinderen, huppel lustig ende blij Over der doden sode, U lachet dat jonge jaargetij, Mi sietet ter nauwer n...

Dies irae.

poezie
4,0 met 1 stemmen 302
De doodsklok galmt met doffe slagen, een naar gelui, dat dorp en gouw de droeve mare melden zou: een dode wordt te...

Verhangen

poezie
4,6 met 7 stemmen 882
’s Nuchtens, over winter, hangt 'n schuwe schooier in de top van een eike, langs een wegel, witgeijzeld, aan 'n str...

Plotselinge dood

poezie
4,3 met 3 stemmen 571
De Dood zat in u en ge wist het niet, Hij scherpte ’t mes al en ge wist het niet – Gij en uw jonge vrouw, gij sche...