inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

194 resultaten.
Sorteren op:

EIGEN UURWERK

poezie
3,2 met 13 stemmen 2.603
Wij tasten onze pols, als ’t hapert hier of gins. Maar zo w’ hem tasten met wat minder haast, meer zins, Wij zoude...

Japie

poezie
4,0 met 2 stemmen 240
Vanmôre was Japie nog hier: Vanaand is hy dood! Met 'n lag om sy mond het hy bruilof gevier Met 'n klein brokk...

Voorspook

poezie
Zij die dood zijn en die gauw moeten, Schijnen elkaar vooruit te ontmoeten; In 't laatst van hun leven hebben zij d...

Draag me zacht...

poezie
4,0 met 2 stemmen 806
Draag me zacht: door al mijn leden Klopt het baemren van uw voet: Draagt me zacht: bij iedre schrede Drupt mijn kl...

Doodsangst

poezie
4,5 met 2 stemmen 365
Laat ik u kussen en u nogmaals kussen. Geeft u liefde voor mijne liefde weder, Wat baat het ons: eens zal de doodwind...

Van een jongetje

poezie
4,0 met 2 stemmen 330
Hij sloeg zijne armen op en sloot Zijne ogen op het licht der dagen. Wie zal zijne arme moeder dragen De droeve ma...

Stervend meisje

poezie
4,2 met 4 stemmen 265
Kind van wonden, Dat één stonde Nog als bleke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister Gene na...

In memoriam Paul van Ostaijen

poezie
4,5 met 2 stemmen 338
Rozegeel en rozerood als gij ziet dat zo de wolken zijn aan de westerkim grijsgrauw paarsgrauw zó gij d'avend v...

Der vroeg en vroom gestorvene Maria

poezie
Gij ging dan heen. Helaas! met u vervlogen De rust, het heil, ’t behoud van menig hart, Dat door de gloed van uw v...

Moeder

poezie
4,0 met 3 stemmen 874
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontva...

Zo tedere schade als de bloemen vrezen

poezie
5,0 met 3 stemmen 831
Zo tedere schade als de bloemen vrezen Van zachte regen in de maand van mei, Zo koel en teder heeft uw sterven mij Sc...

Welgelegen

poezie
’k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen, Kinderliefde en moedermin, Somtijds lachend: Welgelegen; Maar die scherts...

"Over stille ogen."

poezie
Over stille ogen en lippen stil Eeuwig nu geloken Sprei uwe bloemen ter liefde der bloem Droeviglijk gebroken....

Gedachten bij het graf van A.C.W. Staring.

poezie
4,3 met 3 stemmen 271
Met diep ontroerd gemoed Wijde ik uw graf mijn groet, Te vroeg ontslapen zanger! Gij, Staring! de aarde ontrukt......

Zo straks de dood door deze deur mocht treden

poezie
4,7 met 6 stemmen 2.324
Zo straks de dood door deze deur mocht treden, neerdalen langs de trap of kloppen aan het raam, mij wenken zou en daar...

Vita mortalium vigilia

poezie
4,5 met 2 stemmen 243
Een nachtwake is het leven, De wieg grenst aan het graf; Wij jagen en wij streven, Door de aardse disteldreven, Als...

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 323
Dierbre vader! met een bloedend harte Ging ik u geleiden naar het graf, En de traan der kinderlijke smarte Gleed m...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.108
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, - Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden, De brand der zielen is...

Kerkhof te Carmona

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.304
De doden liggen hier goed. een jongen heeft mij er binnengeleid; eerst rende hij naast mij en voor mij uit als e...

Slapeloos

poezie
Hij komt met geruisloze vleugelslag aan, De donkerlokkige knaap, Hij staart met zijn peinzende ogen mij aan, De dr...

Van een deugzaam man.

poezie
4,0 met 4 stemmen 634
Hier lig ik in mijns moeders schoot Een vriend der vromen totter dood. Mijn naam, mijn stam, mijn ouderdom. Ik bid...

Op de kerkhove.

poezie
4,0 met 2 stemmen 432
Speel, kinderen, huppel lustig ende blij Over der doden sode, U lachet dat jonge jaargetij, Mi sietet ter nauwer n...

Dies irae.

poezie
De doodsklok galmt met doffe slagen, een naar gelui, dat dorp en gouw de droeve mare melden zou: een dode wordt te...

Verhangen

poezie
4,6 met 7 stemmen 815
’s Nuchtens, over winter, hangt 'n schuwe schooier in de top van een eike, langs een wegel, witgeijzeld, aan 'n str...

Plotselinge dood

poezie
De Dood zat in u en ge wist het niet, Hij scherpte ’t mes al en ge wist het niet – Gij en uw jonge vrouw, gij sche...

Sterven. IV.

poezie
Toen Z ij n e stem, wellend uit diepe nacht ... Lichtend gelaat zag 'k over mij gebogen; Ik staarde in kalme, vriend...

Sterven. III.

poezie
. . . . . . . . . . . . . . Zoals de golven gaan en komen, Komen en gaan, Den schoot van heur moeder, de zee, ont...

Sterven. II.

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.348
De nacht is donker. - Buiten hoor Ik Z ij n e schreden gaan; ‘t Is of zij pozen… Of zij voor Mijn drempel blijve...

Sterven. I.

poezie
4,5 met 2 stemmen 373
't Is het Leven dat henengaat, Stadig, stil, Als zoveel dat altijd verder gaat En toch niet heengaan wil; Als...

Daar is geen dood

poezie
4,0 met 4 stemmen 540
Daar is geen dood. Wat lewe heet, is net die op en neer as ons klein skuitjie al maar daal en klim; en wat ons sterwe...