inloggen

tabblad: poezie

60 resultaten.
Sorteren op:

Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.155
Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep En als een wakende haar arbeid deed; Doch als men in de droom de dingen...

't Is lang geleden

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.486
'k Hoor ruisen ons moeras - zo noemden wij 't, Mijn vriend en ik - vol angstig rits'lend riet, Met, soms, een zicht...

Gelijk een hond

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.528
Gelijk een hond die drentlend draalt en druilt om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen... - Waar...

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.615
Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreze en om 't begeren dat ik eindlijk sterven zou!): neem dan dit pijnlijk...

Herdenking

poezie
3,7 met 15 stemmen 3.710
Nous n’aurons jamais plus notre âme de ce soir. HENRI BERGSON De hemel is één sterrenregen, Maar niet als i...

Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.764
Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind, het werd een spel, een lief gezeg van andere mensen, zó is het weg en vreemd...

Sonnet

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.554
Nog blozen mijn wangen en gloeien mijn ogen En zweeft om mijn lippen de vrolijke lach. Toch zijn me een voor een alle...

Aan ene onbekende

poezie
3,4 met 22 stemmen 2.013
'k Liet door de schouwburg onbestemd mijn blikken waren terwijl ginds de opera wegschemerde in de vert'....

Terugkeer.

poezie
3,6 met 15 stemmen 2.036
Weet Gij nog, moeder, hoe ik jong Schatten-verlangend u verliet? Wereld en weelde lokten, mij bedwong Uw smeken ni...

GEESTIG LIED

poezie
4,2 met 11 stemmen 3.385
Stem : Ik schouw de wereld an. Wat dat de wereld is, Dat weet ik al te wis God beter ‘t, door ’t verzoeken, Wa...

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.986
O! toen was er gedanst op dat verre gehucht, in die schuren, omloverd door kanten en bomen! Nu verzwond, in de vert...

WACHTEN

poezie
4,7 met 3 stemmen 230
Héél die morgen stond ik blij te dromen, Bij de gele roozlaar, op 't balkon. Koele woudgeur woei van verre bomen,...

Een oud vers

poezie
4,3 met 3 stemmen 361
Wat ik betreur te hebben niet bezeten Is het geluk van menig burgerman: De vrede van het huisgezin, en van De kind...

Ter lome zee met slappe zeilen

poezie
4,7 met 3 stemmen 236
Ter lome zee met slappe zeilen onder eenzelfde lamme zon, en steeds het onveranderd-ijle aan elke nieuwe horizon;...

Dialogue mystique

poezie
3,3 met 3 stemmen 298
Komt ge zo laat tot mij? de dauw Der nacht dampt uit uw donkre kleren. Wilt ge den jammer van dit uur vermeêren,...

VERZUCHTING

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.731
'k Heb lang genoeg geleefd, indien 't u mocht behagen, Vrijmatig Heer, die eerst mijn ziel in 't lichaam zond, De...

Zaterdagavond

poezie
5,0 met 2 stemmen 262
Avond; aan de bleke blauwe lucht, zie Hoe 't bloeisel van de sterren stil ontspruit, Ach: nu vieren vromen de Sabba...

Een oud vers

poezie
4,5 met 2 stemmen 393
Wat ik betreur te hebben niet bezeten Is het geluk van menig burgerman: De vrede van het huisgezin, en van De kind...

ADAMS ONTWAKEN.

poezie
3,2 met 4 stemmen 240
Toen in des Heilands zwaarste lijdensstonde De bergen spleten, de aard haar donkre schoot En grafspelonken sidderende...

Encore

poezie
4,3 met 3 stemmen 569
In het midden van mei, als de nachtegaals zingen En de avondglans huwt aan de morgense schijn Als de schuchtere geur v...

Gelijk een vader zijn onwillig kind

poezie
4,0 met 1 stemmen 335
Gelijk een vader zijn onwillig kind Bestraft met schijnb're toorn, maar smart in 't hart, En, schoon kastijdend, zel...

Arme droeve tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 271
Zij was liefdevol en fris als een verse kriek; niet te wulps en niet te nis, niet melancholiek. Neem een vrijer, zei...

Aan een, die mij ‘vriend’ noemde

poezie
4,0 met 2 stemmen 413
Uw vriend? Werd ik uw vriend, die graag een smader, Een hater van zijn eigen Volk eens was, Die blij verleid, op zoets...

De bouwval

poezie
4,0 met 2 stemmen 451
De laatste glimp van 't avondrood Vloeit langs de strakke muur, En schuchter duikt de maanschijf op Aan 't bleek en...

Ik heb u niet genoeg bemind...

poezie
4,0 met 2 stemmen 385
Ik heb u niet genoeg bemind, Mijn jonge jaren. Ik speelde met u, als een kind Met groene blaren. Ik wist niet...

Mijn stemming is als van een stilstaand water

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.538
Mijn stemming is als van een stilstaand water Vlak uitgemeten in een wijde kom. Wat anders daalde en rees in luid gekl...

DE GESLAGENE

poezie
4,0 met 2 stemmen 471
Eens was ik jong: 'k begeerde een heerlijk leven, Een leven als geen ander ooit bezat, Een kleurig kleed. Nog heugt mi...

Geen tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 361
Als 't leven maar zo kòrt niet was, Dan zou ik deez' en die wel háten; Maar och! 't ontvliedt mij nu zó ras,...

Lichte Willem.

poezie
5,0 met 1 stemmen 285
Wijs: Hoe lang zal ik bedroefde minnaar blijven. Wel daar ben ik recht pover afgekomen, Wat was die meid een sie...

Aan een zeer jong meisje

poezie
4,7 met 3 stemmen 470
Ik hadde, o gij die me start, wier ogen zwijgen als dode vijvers onder loom een lover-dak dat nooit een blijde pijl...