inloggen

dichter: e

Gedichten van oude dichters

4968 resultaten.
Sorteren op:

Vlamgedans

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.080
Dichter, laat de vlammen dansen in uw haard, hout in ’t vuur, bouw hoog de schansen, niets gespaard. Hout in...

Zaligheid

poezie
4,2 met 16 stemmen 2.941
Daar klinkt een machtig toverwoord Vol zoete melodie, Maar wat het uitdrukt, wat het meldt – ’t Is ons een profet...

Morgen

poezie
3,0 met 2 stemmen 984
O Dromen die de dag begint, De dag bezint, De dag bemint, Hoe zal ik ooit u loven. De landen liggen morgen-klaar, M...

Een stad

poezie
3,7 met 17 stemmen 3.754
Schoon is 't geslacht der mensen, daar ze lopen, Hoge gestalten door de straten voort, En vrouwen dalen n...

Onrust

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.448
Die te Amsterdam vaak zei: 'Jeruzalem' En naar Jeruzalem gedreven kwam, Hij zegt met een mijmrende stem: 'Amsterda...

De geuren en van linden en van coniferen

poezie
3,0 met 11 stemmen 1.191
De geuren en van linden en van coniferen Verblijden andermaal het ongeschonden hart, Dat, door een lange tijd van lijd...

Morgenwandeling

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.094
Verlaten wij het slapeloze bed, waartoe nog langer liggen waken? van woorden is geen droom te maken, die van het lode...

Picturale sotternije

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.609
Ik droomde van een stuk strand Met zon en heel veel zand - Geel, geel was het van 't zand, En op het strand wat tent...

HET HALSSNOER

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.502
Ach Here de vrijheid klatergouden geschenk dat de liefste mij geeft als hij gaat, ach Here dat droef sieraad. Hij...

Kalliope

poezie
3,7 met 13 stemmen 1.830
En driewerf kruiste ik de armen, driewerf drukte lk niets, en niet de blonde Muze er in, En tot mij sprak de stralende...

LIED

poezie
3,0 met 12 stemmen 1.941
Ik ging door 't lachend bloemenveld, Veel kille dauw hing aan de knoppen, Maar helder scheen de morgenzon En dra ver...

Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.140
Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep En als een wakende haar arbeid deed; Doch als men in de droom de dingen...

Door winteravondmist zijn blauw beslagen

poezie
3,3 met 16 stemmen 2.135
Door winteravondmist zijn blauw beslagen De ruiten van de tram: spectrale kringen Vervloeien, of vervolgen en doordrin...

Gearmd

poezie
2,7 met 18 stemmen 2.659
Honger, honger! lelijk woord, Als een lege maag u hoort! Als de tanden watertanden, En men staat met lege handen......

Kortlevend plankton van de Brahmanzee

poezie
3,7 met 34 stemmen 4.041
Kortlevend plankton van de Brahmanzee, Zal 'k eenmaal naar hun vredebloei verzinken; Zolang ik niet de koele dood mag...

Weet iemand wat op aard het schoonste is

poezie
4,2 met 17 stemmen 4.663
''''''''''''''''''''''''''''.................. Weet iemand wat op aard het schoonste is,...

GEDACHTEN OVER T ONBESTENDIG GELUK

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.399
Hoe wonderlijk verkeert des werelds vreugd? 't Zoet wordt gevolgd van bittere ongeneugd, En geen geluk, hoe zeer 't...

Het zonnespectrum

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.684
Ik hield een prisma in de hand En wierp een schijnsel op de wand, Dat, schoon het zonlicht, doorgaans wit, Uit zijne...

AFSCHEID

poezie
3,2 met 167 stemmen 27.175
Slaap met het donker, vrouw slaap met de nacht ons diepst omarmen heeft de droom omgebracht donker en zonder erb...

Rozen

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.455
Geen rozen uit een grafkrans geef ik u, Die met de rozen van uw levensvreugd De stille kamer van mijn Hoop verheugt....

DE KABOUTERMANNETJES

poezie
3,6 met 10 stemmen 905
Heb je ooit van de tijd der Kabouters gehoord? Dat was toen een leventje - één in z'n soort! Bij voorbeeld: een kne...

Wij weten niet vanwaar wij komen

poezie
4,2 met 4 stemmen 511
Wij weten niet vanwaar wij komen, Wij weten niet waarheen wij gaan, - En enkel in vermeetle dromen Wanen wij 't leve...

Ons eigen land

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.444
Ons eigen land, in zilvr- en parelwazen, Omspeeld van zijden zilte zeeëwinden, Belommerd koel van olmen, wilge’ en...

LIED

poezie
3,1 met 11 stemmen 5.892
Stemme: Ik heb de groene straten Die zonder hoop moet minnen, Die is er ellendig aan, Die dwarlen al zijn zinnen I...

WAARHEID

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.651
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht, ter Waarheid streeft mijn rusteloze ziel, ter Waarheid wille ik steeds m...

Twee rozenblaadjes

poezie
3,6 met 16 stemmen 2.221
Zie, hoe de beek langs enge boorden schiet, En 't rozenblaadje met zich mede-draagt, Dat vrolijk langs de harde oever...

Strofen

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.967
Liever is liefde mij dan de geliefde, liever het lam dan de drachtige ooi, liever de schicht die de voorhang doorklief...

Soms zomeravonds, als ik 't oude huis

poezie
3,9 met 18 stemmen 2.358
Soms zomeravonds, als ik 't oude huis Vol schem'ring, zonder mensen, binnenkom - Ik luister en ik weet niet recht, w...

't Is lang geleden (17)

poezie
3,7 met 13 stemmen 1.179
Ik werd al aardig knap, want 'k leerde frans. Blij was 'k! Als je dat kende, ja, dan was je Een eind op streek, begr...