inloggen

dichter: guido gezelle

Gedichten van oude dichters

205 resultaten.
Sorteren op:

ABELEN

poezie
4,4 met 9 stemmen 1.723
Versgevelde abelenbomen liggen langs de grachten heen, die de oude zandweg zomen, hoofd en armen afges...

De bladerloze bomen

poezie
3,6 met 13 stemmen 4.272
De bladerloze bomen, on- gedurig en verlegen, staan vechtende in de voorjaarswind, en weg- en weêrgeslegen; ze buig...

'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTEN

poezie
3,5 met 15 stemmen 3.047
‘k Zal mij van te dichten zwichten, zo ‘t mijn hart niet wel en gaat: wie kan rijpe bezen lezen van een tak die d...

HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.534
Het oud jaar is gekist, genageld en begraven; en ‘t nieuwe, korts nadien, kwam schielijk aan te draven....

Heilige Maria die daar zijt

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.581
Heilige Maria die daar zijt Moeder ende Maagd, van Kerst gewijd; vrij van alle zonden en smetten, wil op mij, uwe...

HET WINTERSPOOK

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.320
De deuren van de Oosten gaan, nog nauwlijks, even open en toe, gelijk, de laatste keer, des vege wimpers do...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,0 met 32 stemmen 5.674
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...

Gepoeft, gepaft

poezie
3,9 met 16 stemmen 3.277
Gepoeft, gepaft, ge'n hoort niet el, met wappers en met wissen fel, als smijten, slaan en buisen, dat beide uwe...

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
2,9 met 16 stemmen 3.432
Nooit en streelde er mijne wangen traan zo dierbaar en zo lief als die ik heb opgevangen in de plooien van uw brief,...

HEB MEELIJEN

poezie
4,0 met 15 stemmen 3.146
Heb meelijen met de bomen, laat de bast hun ongeschonden; bewaar ze voor de nijdigheid der kwade nagelwonde...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3,1 met 16 stemmen 3.177
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...

't Laatste

poezie
3,7 met 9 stemmen 3.351
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

Ik wense u

poezie
3,9 met 31 stemmen 6.507
Ik wense u een jaar, dat zacht als zijde is ; Ik wense u een jaar, dat blank en blijde is; Ik wense u een jaar, dat ve...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.756
Gedaagde, bodemvaste bosgenoten, bomen, die ‘k, wel vijftig jaren lang, boom wete; en zo hoge als nu ges...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 4.025
Ha! beklaag hem, die gevangen Onder 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn...

Pasen, Pasen

poezie
4,0 met 9 stemmen 747
Pasen, Pasen, luide klinke nu de slag van lerke en vinke, nu de stem van mense en dier! Pasen, Pasen, wij...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
4,0 met 1 stemmen 538
o Vrijdag, die de mens gemaakt ons voorhoudt, in de bladen van Gods eerweerde daden, als kind van stof en aarde,...

'T LAATSTE

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.367
AAN DE ONBEKENDE LEZER Hoe zoet is 't om te peizen dat, terwijl ik rust misschien, een ander, ver van hier, mij on...

Ach hemellawerke

poezie
4,3 met 3 stemmen 621
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan zo luide en zo lange te preken, waar dat ik met de ogen niet achter en kan,...

Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen

poezie
3,5 met 2 stemmen 873
Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen, te wandelen, bemint men van de twee de een, de een gelijk de a...

WINTERMUGGEN

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.062
De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblomme. Ze varen hoge, in...

Schuldeloos blommeke lief

poezie
4,4 met 5 stemmen 836
Schuldeloos blommeke lief, dat op mijne weg ik ontmoete, laat mij een stonde bij u toch, laat mij een stondeke staa...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.525
De navond komt zo stil, zo stil zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.296
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag h...

Brand los, mijn hert

poezie
3,8 met 5 stemmen 877
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontbl...

De koning is gekommen!

poezie
4,0 met 2 stemmen 825
De grote zon, de zomer is ten oosten uitgeklommen, bezoekende zijn koninkrijk... De volkeren, de groten en...

DUIVEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.021
Klap-klap-klap, m’n dertien duiven slaan hun vlerken, de ene op de aâr; klap-klap-klap, en henenschuiven do...

‘k Hore tuitend' hoornen

poezie
5,0 met 2 stemmen 680
‘k Hore tuitend' hoornen en de navond is nabij voor mij: kinderen, blij en blonde, kom, de navond is nabij,...

WIEROOK

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.542
o Wierookgraan, geronnen traan van ceder- en van lorkenstammen, gebedenbeeld, daar ‘t vier in speel...

DE WILDE WIND

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.938
Door ‘t haaghout raamt de wilde wind, verblind, zijn reuzensprongen: en al dat ooit hem...