inloggen

resultaten voor 'deernis'


58 resultaten.
Sorteren op:

ABELEN

poezie
4,4 met 9 stemmen 1.718
Versgevelde abelenbomen liggen langs de grachten heen, die de oude zandweg zomen, hoofd en armen afges...

omvouw

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 37
omvouw haar ontvouw haar in alles wat ze niet heeft bezie met deernis het naar binnen gekeerde oog omvouw haar ontvouw haar in wat ze niet kan zijn streel blindelings d...
J.Bakx10 feb. 2020Lees meer…

Ik, de dieren en het meisje.

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 288
Er zitten eksters op het dak zo van die harteloze krengen die niks als deernis komen brengen voorlopig houden z'hun gemak. Er kruipen mieren op mijn borst, ik vraag me af wat is hun ...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.518
... ontvang bij uw verjaren uws Vaders zegening op 't kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bede eens Heilands deernis paren; hoe wordt dan ook voor u Zijn naam eens hoog geloofd! Uw elfde jaar vervloog. Een nieuw is ingetreden! ...

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 290
...ouw? Ik ben om u de woeste weg gegaan, Door wildernis en doornige valleien. Ik hoorde u, hopeloos, om deernis schreien ... Laat ge mij voor gesloten deuren staan?" 'k Vermoedde uw komen door den nacht, En vrees d...

In dubio

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 74
...o zakte ik langzaam af naar de krolse krochten van mijn ziel. Ik zong mijn lied van hoogmoed en deernis, wat er mis is of goed zal ik lezen in de nevelen van de tijd schier onbereikbaar als nu de kat in de mand ...

Córdoba

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 123
Onverdroten droeg je somberte als uitgangspunt, een gerieflijke jas voor een eeuwige herfst, een tuin vol bladeren, d...

De Wever

poezie
4,0 met 3 stemmen 333
...ie ze is open. Gij staat bewogen - Uw wonden waar bloeddroppen dropen, Uw schreiende ogen, Uw haat, uw deernis, uw berouwen, Uw vreugd, uw woeden, De smart, de zachtheid en 't betrouwen Van o hoe moeden, Gij ziet,...

schrikkeldag

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 94
...rfrommelde dag al vroeg in de avond in de prullenbak geworpen geheel in zichzelf gekeerd zoals ik hem vol deernis weer tevoorschijn haalde zorgvuldig wat gladder streek om de tijd die hij nog te gaan had wat op te vrolijke...

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 484
...! wie naakt zo driftig daar de schare, En dringt de lijksleep door tot bij de bare? Een vreemdeling! Wat deernis is in 't vriendlijk oog te ontdekken! Wat ernst, wat majesteit spreekt in zijn trekken, Die in het hart ontz...

HERGEBOORTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 336
...u verloren En of ik u nu eindlijk wedervond: Uw wezen draagt weer 't eigen stil bekoren Dat eens mijn zachte deernis heeft gewond. Ween nu niet meer. Ik zal u toebehoren: Mijn droefenis die zoveel Leeds weerstond, Mijn fel v...

DE VERLOREN VROUW

poezie
4,0 met 1 stemmen 393
...riest en vol onduldbaar wee... Ik weet het nu: 'k heb mij te laat bezonnen, Geen deelt mij ooit meer van zijn deernis mee. Vroeger ben ik mijn eigen zelf ontronnen, Wellust verkoor ik boven zoele vreê. En thans, helaas! ik g...

VERGEET-MIJ-NIET

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.472
...eft ras genoeg: Hij liefde 't minst, die 't meeste vroeg. Gij vraagt niet veel: een blik, een groet, En — deernis van des wandlaars voet. Toch zijt gij schoon, gij lenteboô! Maar zacht als schoon, en even bloo, En met die ...

DE ZONDARES

poezie
4,0 met 2 stemmen 568
...Was ze aller zondaars zoete meesteres. Nooit in haar leven kwam een zaalger stond, Dan toen ze Uw goddelijke deernis vond. Nog vóór zij bad, was al haar schuld vergeven. Wat kan ze, U minnend, meer dan minnen doen? Zij zal...

Gestoorde eenzaamheid

poezie
4,0 met 1 stemmen 877
...igen blinden waan; Zij kunnen ons niet schaden en niet deren; Zij doen zichzelf hun moedwil aan. En onze deernis en ons medelijden Strekt tevergeefs de zegenmilde hand Naar dit hun onbegeerd geduld geleide En keert in d...

MEITROOST

poezie
5,0 met 2 stemmen 683
...lansrijk veld, 't zal blinkend zijn! Al wat uw donkre ogen schreiden zal hun tot bloem, tot vreugde zijn. Deernis en Vrede breng ik u heden, 'n zacht woord, op mijn dag, uw feest; 'n geur van blijde lieflijkheden uw donke...

Ik kus uw lippen

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.113
.... Ik kus u stil en onverwachts, Ik kus u heftig en verborgen. Uw liefde is zo wijd en vrij, Zo vol van deernis en ontferming, Dat ik nooit buiten uw bescherming Verdwalen kan; ik kus u blij.

Rosa Parks 1955

netgedicht
5,0 met 5 stemmen 430
...innen de cirkel blijft, beschermen we jou tegen het kwaad. We hebben het beste met je voor. Zij dacht: uit deernis snijden ze me onder felle lampen tot op het bot. Mijn hart heeft haastig geleerd en zich ingemetseld achter...
J.bakx28 feb. 2013Lees meer…

Gestoorde eenzaamheid

poezie
2,4 met 5 stemmen 1.558
... eigen blinden waan; Zij kunnen ons niet schaden en niet deren; Zij doen zichzelf hun moedwil aan. En onze deernis en ons medelijden Strekt tevergeefs de zegenmilde hand Naar dit hun onbegeerd geduld geleide En keert in de o...

AAN ARABELLA.

poezie
4,0 met 3 stemmen 930
...t als dat hoofd in weemoed nederbukt, Dat lieflijk hoofd, zo vreemd aan eigen smarte, Dan, weet ik, spreekt de deernis in uw harte, Waar andrer hand des levens distel plukt. Erbarming is iets hemels op deze aarde, En godlijk z...

Terzinen

poezie
3,7 met 9 stemmen 3.040
...randen, een lichte lamp voor wie het duister vreest, moed, die de kracht ons geeft te weren, een troost en deernis allermeest - maar alle uren brengen niet haar keren, wij moeten verder met de roekeloze wind, en schuile...

IN LIEFDESSPOREN GAAN

hartenkreet
1,0 met 2 stemmen 1.084
...nacht Wanneer het ’s nachts zeer stil is kan ik je soms in ‘t donker horen Je zegt: ‘ontdoe je van de deernis’ en ga voort in onze liefdessporen

Mijn hart klopt hoorbaar...

poezie
3,8 met 4 stemmen 826
...mijn hart, dat ze te morzel trekken, dat, afgebeuld van 't pijnlijk vezelrekken, in d'eeuwge nood der aarde om deernis schreit, en boven hen, die 't martlen, hoog verheven, hoog boven mensenlust en vreugdeleven, zijn zware rou...

Gesloopt

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 136
De ruiter bestijgt z’n paard hij grabbelt naar de knoppen geen deernis, ’t is geen edel spel amoveren,’t is niet te stoppen. De kogel slingert, puntloos beukt hij erop los T...

De kleine bedelaarster

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.724
...r is krank en mijn vader is dood: Wij schreiden zo luid, maar het mocht ons niet baten. Heb meêlij, heb deernis, mijnheer en mevrouw! Och, sluit niet uw oren zo koel voor mijn klagen: De nacht is nabij, en ik bibber van ...

Melig

netgedicht
2,7 met 7 stemmen 223
...an. Hij zou z'n bul gaan halen. Er werd wat afgezwoegd, maar Daan ging zakken. Dat was balen. De baas had deernis met de vent en vond 'm echt een stakker. Hij keek 'm aan en zei: 'Je bent geen slager, maar een bakker.' W...
Aubrey10 nov. 2008Lees meer…

LEEFTOCHT

netgedicht
2,6 met 8 stemmen 519
...e nek masseert. Haar vel is van fluweel en heuvelend als Umbrië haar borst. Lust kruipt door vingertoppen, en deernis. Dat zware gonzen in het donker boven ons - ganzen op leeftocht

ZUCHT TEN HEMEL

poezie
2,7 met 18 stemmen 3.737
...n moet) blijve ik sterven op deze aard! Doch vanuit dat schittrend lustoord, zo de keurlingen van God nog met deernis mogen neerzien op der aardbewoon’ren lot, werp een blik dan op mijn minvlam, die u eenmaal heeft behaagd, e...

Bertha's Brief

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.287
...eed, De zwarte kop liefkozend aan haar wang lei, Haar handje streelde met zijn brede tong, De zachte blik vol deernis tot haar ophief, ‘t Bleek alles vruchtloos – “Geef mij Elsa weer!” Bad Bertha’s blik en Black was he...