inloggen

tabblad: poezie

367 resultaten.
Sorteren op:

Lied

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.912
Ontneem mij alles, wat gij wilt, Ontneem mij geld en goed, Ontneem mij steun en hulp en trouw, Ontneem mij vreugde, o...

De verse melk, gestreeld uit volle prammen

poezie
2,5 met 13 stemmen 2.436
Vierde Verdeling 't Staat vast: ten ware door een Goddelijk bewegen, De grote Baaierd had noch ongeschikt gelegen....

IK HOORDE UW STEM

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.360
Stemmen spraken tot mij, ik hoorde ze niet, ik hoorde uw stem als 'n lied, als 'n lied! Zoals 's avonds laa...

VOOR U ALLEEN

poezie
3,0 met 13 stemmen 2.243
't Is zoet te schrijven, als het licht Des zomers op mijn handen daalt En 't rijm zijn blijde plicht ver...

Heimelijk verlangen

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.058
Die man lijkt mij godengelijk te wezen, Die van tegenover gezeten toehoort Hoe gij vlak nabij in uw zoete stemval...

De kunst der minne

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.448
‘t Is mij zo duister als Chinees, Hoe ’t andre jongens overleggen, Om steeds wat nieuws te kunnen zeggen Tot hun...

Landelijke liefde II

poezie
Op de golven vindt de zon verstrooiing, Langs basaltblokken en sloepen voor Anker trekt de vloed een vage voor, Za...

Landelijke Liefde I

poezie
Wij stonden gebogen over de vliet; Daaronder leken onze gezichten Ziende uit een toekomst, toen een lichte Rimpeli...

Thuis.

poezie
Is de schotel ook wat schraal, Is de brand wat bijster krap, Zijn de kleertjes al wat oud: Liefde houdt de plunje kna...

Liefde.

poezie
5,0 met 3 stemmen 476
O, Liefde, stroom van wellust, die als een zonne blaakt, die zelfs de wreedste wilden zo zacht als englen maakt, die...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poezie
4,0 met 3 stemmen 267
Gij wast aan mij gelijk de winde die wentelt om een koren-aar; dra zal ik aan mijn wang bevinden de zoete streling...

Waar twee zich kussen

poezie
4,5 met 2 stemmen 269
Waar twee zich kussen voor de eerste maal, zweeft lang op dat plekje als een hemelstraal; lang geurt daar het mos; zwo...

Liefdesverklaring

poezie
4,0 met 3 stemmen 663
Hoe schoon zijn uwe voeten Wat zijn uw schoenen duur Wanneer mag ‘k u ontmoeten? Mijn liefde is zeer puur. Gij z...

Kusjes

poezie
4,4 met 5 stemmen 712
Duizendvoudig zijn de kusjes, Die de tere minnelustjes in 't gevoelig hart ontgloên, en de brand der liefde voê...

Al zijt Gij vert, Nooit uit het hart.

poezie
3,8 met 4 stemmen 411
Lief! al zijt gij vert gescheiden; Liefde zal mijn hert geleiden: Liefde (Lief) die drijft mij voort; Liefde komt...

De witte sneeuw

poezie
4,5 met 2 stemmen 293
De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken, Boelt met de zonne tot haar schade en schand. Ze ligt en lacht en tint...

Klink-dicht

poezie
4,0 met 2 stemmen 261
Al is de zwarte nacht met wolken overtogen, En zon, noch maan, noch ster aan ’t blauwe welfsel staat, Toch weet de s...

't Rozeneiland

poezie
't Rozeneiland Cyprus betrad een zeeman; tempelwaarts eerbiedig zijn schreên hij richtte, tot hij kwam, waar spieg...

Vonkelt er een straal der zonne

poezie
4,0 met 2 stemmen 184
Vonkelt er een straal der zonne, lachend in het hart der bronne, borr’lend zingt ze in heilige wonne: liefde, li...

Liefdesuur

poezie
4,5 met 4 stemmen 246
Schuitje, dobber zachtjes voort, Voer mij naar dit eenzaam oord, Waar in groene frisse dreven, Door de zomergeur omge...

Ik hoor de nacht die nader-zijgt

poezie
5,0 met 4 stemmen 333
Ik hoor de nacht die nader-zijgt, – en beider zwijgen... Ik voel uw hoofd naar mij geneigd, – zal ’t míjne nei...

SONNET (Vroeg in de dageraad.....)

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.908
Vroeg in de dageraad de schone gaart ontbinden De gouden blonde tros, citroenig van coleur, Gezeten in de lucht, rech...

Rust

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.457
Leg uw hoofd zo in mijn arm dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuive over de kam van uw neus Leg uw hoo...

Idylle

poezie
4,5 met 4 stemmen 642
En is het daarbuiten ook donker en koud En droevige wintertijd, Mijn lief, 't is lente om mij heen, Nu ge in mijne ar...

LENTEKUS

poezie
4,0 met 2 stemmen 342
Zijn niet de rozen rood van liefdelust? En trillen niet, gebaad in maneglansen, De hoge popels, die het meer omkransen...

Heb mij lief, gelijk ik ben

poezie
4,0 met 6 stemmen 990
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan - Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn - En vragen: Heb mij lief, geli...

ROEMERSWALE

poezie
4,0 met 3 stemmen 459
Daar ligt, zo klinkt een sage van weleer, Een rijke, trotse stad in zee verdronken. En waar de gouden torenspitsen blo...

Schumann

poezie
4,0 met 2 stemmen 451
Zie, moederlief, 'k lig weer eens aan uw voeten Als in de tijd toen 'k gans nog was ùw kind. Laat vloeien 't hei...

Avondsterre

poezie
4,7 met 3 stemmen 345
Wisselziek in 't zweven Blijken wind en wolk; Om naar verre dreven Wensen mee te geven, Eise ik trouwer tolk....

MAANBESCHOUWINGEN.

poezie
Wat het nijdig lot ons afnam, Toch de maan gelukkig niet. Ach! wanneer we die niet hadden, Dieper nog ging ons verdri...