inloggen

Snelsonnetten, jaar 2001, week 23

Kann denn Liebe Sünde sein?

snelsonnet
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 865
Soms kun je beter openhartig zijn: De in het nauw gedreven Wowereit beleed zijn homoseksualiteit en werd toch burgemeester van Berlijn. Wij hebben hem nog niet horen verkonden dat hetero's nog lager zijn dan honden.…

Hervorming

snelsonnet
2.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 835
Wij ergeren ons dikwijls geel en groen Aan al die grote waterige bollen Die her en der door onze ijskast rollen, Doch nu is er de vierkante meloen. Toen ik dit las, dacht ik meteen: Waarom - Waarom zijn de bananen nog steeds krom?…

Geslaagd

snelsonnet
3.0 met 13 stemmen aantal keer bekeken 1.880
De schooltas hangt weer aan de vlaggenstok Nu tal van eindexamenkandidaten Het studiehuis geslaagd hebben verlaten, Een schoolsysteem dat men in twijfel trok. Maar daar de normen tijdig zijn verlaagd Lijkt ook het nieuwe studiehuis geslaagd.…

Goed nieuws

snelsonnet
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 854
De kanker zit de heer Van Vollenhove, Zo meldt mijn dagblad, lelijk op de huid. Toch ziet het er niet lelijk voor hem uit, Als ik datzelfde dagblad mag geloven. Want deze week stond daarin ook geschreven Dat zij die kanker hebben, langer leven.…

Gifstoffen

snelsonnet
2.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 712
Wie akelige stoffen wil vervoeren mag niet - zegt Pronk - door de bebouwde kom. In havens waken IMH en VROM en landbouw moet met minder gif gaan boeren. Ook ik wil mij voor het milieu graag buigen en heb besloten nooit meer stof te zuigen.…

Reddingboot

snelsonnet
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 951
Zoals wij half november ieder jaar De aankomst van de Sint per stoomboot vieren Zo staan nu op de kade alle Ieren Met kloppend hart en vol verwachting klaar. "Zie ginds komt", zingt een vrouwenkoor spontaan, "Uit Holland de abortusboot al aan."…

Touché

snelsonnet
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 804
In Ierland is abortus streng verboden. Maar kiest zo'n meisje loos het ruime sop dan blijkt haar noodsprong naar de boot een flop want de gevraagde hulp wordt niet geboden. Juridisch steekspel rond abortusboot maakt zo de stap naar breinaald minder groot.…

Uit spuit ....

snelsonnet
2.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 772
Wij wijzen principieel de doodstraf af, Voor Timothy McVeigh dan uitgezonderd, Want bij een dodental van meer dan honderd Vindt iedereen het een gerechte straf. De vraag is dus alleen bij hoeveel lijken Een mens van zijn principes af mag wijken.…

Aangeschoten wild

snelsonnet
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 770
Al leidt de koningin een jachtig leven; zij neemt in menig goede zaak het voortouw. Dierenbescherming had haar als beschermvrouw maar heeft haar onlangs haar congé gegeven. Nu jaagt zij verder in haar kroondomeinen en gooit niet langer parels voor de zwijnen.…

Leefbaar Nederland

snelsonnet
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 737
Ze strijden voor een zelfde ideaal, De heren Westbroek, Nagel en Van Kooten: Ze willen onze leefbaarheid vergroten En stellen daar de burger bij centraal. Maar wat ze nou bedoelen met die kreten Is iets wat Joost als enige mag weten.…