inloggen

Snelsonnetten

snelsonnet (nr. 7.351):

meneer de president

Iran: alweer een nieuwe president
wiens zelfbedachte “god” bestiert (da’s fijner)
en al wie afwijkt: graag een kopje kleiner;
die kerel zelf had óók een precedent

zijn “allah” mag dan “eeuwig”, “machtig”, zijn
hijzelf is super-allemachtig klein


Zie ook: https://janbontje.wordpress.com/

Schrijver: Jan Bontje
8 augustus 2021

4.0 met 43 stemmen aantal keer bekeken 538

Er zijn 20 reacties op deze inzending:

Naam:
Jan Bontje
Datum:
17 augustus 2021
Beste JPA.

Ik heb aan jouw goede woorden niets toe te voegen.

Mijn allerlaatste woorden aan Christiene M. de Vries zijn deze:


meneer de president

Iran: alweer een nieuwe president
wiens zelfbedachte “god” bestiert (da’s fijner)
en al wie afwijkt: graag een kopje kleiner;
die kerel zelf had óók een precedent

zijn “allah” mag dan “eeuwig”, “machtig”, zijn
hijzelf is super-allemachtig klein
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
14 augustus 2021
Nog meer verwijzingen, gewaardeerde JPA?
Welk 'n nijd leidt tot deze woordenstrijd? :-)
Ik heb er ook tot slot een
die jouw geest kan oprekken:
laat beter je eigen hersenen kraken,
dan iets van anderen te hacken....
quote 'anders raak je de diepere strekking van het leven en elk verhaal kwijt.
;-)

het was me een waar genoegen weer
vrolijke groet en tot volgende keer
Naam:
JPA
Datum:
13 augustus 2021
In afwachting van de epiloog van de dichter, onbedoeld instigator van deze klucht, toch nog even drie tegelwijsheden rechtgezet:
elke opmerking, beginnend met Wie...
raakt hier wederom kant noch wal, Christiene.
Beter ingaan op de inhoud zou je sieren!...
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
12 augustus 2021
Grapje zeker, JPA ;-)
Gezien jouw nogal specifieke woordkeus en gemaskeerde verwijzingen JPA... :-D

wie kijkt door de bril van oppervlakkigheid
wie schrijft met de pen van beschuldiging en verwijt
zal diens werkelijke intenties niet kunnen verhullen
en raakt al snel de weg naar objectiviteit kwijt

elke oorlog is met een dergelijke houding gestart
vele levens zijn door dergelijk denken ontnomen
wie op de hak neemt zal op de hak worden genomen
wie een andere terechtwijst wordt zelf getart

wie leest door de bril van oppervlakkigheid
raakt de diepere strekking van elk (leven)verhaal kwijt
Naam:
JPA
Datum:
11 augustus 2021
Beste Christiene,
We hebben je, door je vele reacties van de laatste weken, inmiddels leren kennen als een fanatiek volger van de snelsonnetten.
Niets dan lof.
Maar we weten nu ook dat je de neiging hebt om graag het laatste woord te hebben, zonder dat je per se gelijk hoeft te hebben of krijgen...

Vind je het niet wat vreemd en eigenaardig dat je je laatste bijdrage begint met "Precies, Jan" en daarachteraan die sneer "Alles is suggestie"? Hiermee haal je zijn analyse m.i. helemaal onderuit. Onterecht!

En dan de volgende zin over angst. Angst wordt voor veel ergere, veel bedreigender, zelfs levensbedreigende zaken ingezet. Dát is de strekking van het gedicht!
En wat denk je van terreur? Ook dáárover gaat het in dit gedicht, nergens gaat het over gemakzucht of gebrek aan eigenwaarde!
En wat heeft het verwerven van respect hier nou weer mee te maken? Het is pure mácht.

Goed lezen, Christiene, niet je eigen invulling laten prevaleren. Daarmee doe je afbreuk aan de oorspronkelijke intentie van het gedicht!
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
11 augustus 2021
Precies, Jan. Alles is suggestie.....
En angst is een van de krachtigste middelen die door veel oneerzame lieden (in alle lagen van de bevolking) gebruikt wordt voor eigen gewin en zelfbevrediging. Volgers komen veelal door angst, of onwetendheid, of gemakzucht, of gebrek aan eigenwaarde.
Sneu, want wat mij betreft gaat verwerven van respect niet over het zaaien van angst, of heersen over een ander, of een ander bestelen en des te meer over hoe een integer inspirerend voorbeeld te zijn.
Want geen enkele status heeft enige betekenis zonder begunstigende context.
Naam:
JPA
Datum:
11 augustus 2021
Scherp verwoord, Jan. Feedback en kritiek zijn in wezen niet twee kanten van de medaille. Beide kunnen opbouwend, constructief zijn. Beide impliceren suggesties voor verbetering. Het is de wijze waarop eea wordt verwoord die maakt dat het als feedback dan wel als kritiek wordt gevoeld, ervaren of gepercipieerd.
Kritiek is afgeleid van het Grieksw krinein en betekent "onderscheiden" en, in het verlengde daarvan: beoordelen.
Goed kijken en lezen dus wat er staat...
Naam:
Jan Bontje
Datum:
10 augustus 2021
Dank je wel Christiene, voor je reactie.

Afgezien van het feit dat we het over bepaalde zaken beslist niet eens zijn, wil ik melden dat ik het niet op de spits wil xdrijv en.

Wat jij als feedback ervaart, IS ook feedback. In mijn optiek is feedback altijd in zekere zin kritiek.
Kritiek klinkt wellicht cru, hard, onderkoeld, maar is dat - in mijn geval - zeker niet.

Kritiek hebben wil volgens mij zeggen: kritisch "kijken" naar het onderwerp. En dat wil weer zeggen: niet klakkeloos iets aannemen. Cghecken of de feiten kloppen, of de aannames kloppen, of het goed is verwoord, kortom: net als in de wetenschap en filosofie kririsch kijken.

In je reactie van 8 augustus zieik een duidelijke opvatting, die ik - let op! - voor een groot deel kan volgen.

De "volgers" stellen idd de (protentiële) machthebbers in staat te heersen. Anders gezegd: een groep of volk is zijn eigen slaafgemaakte. Heeft zichzelf tot slaaf gemaakt.
Dat is echter slechts één kant van de medaille: de (potentiële) heerser kan alleen heersen als hij mensen zover krijgt dat ze zichzelf tot slaafgemaakte willen maken. En daartoe gebruikt hij (soms zij) (bijna) alle middelen: overredingskracht, propaganda, indoctrinatie, fake news; opruiing (trump en de bestorming van het Capitool), provocatie (in een menigte een bom laten ontploffen en de schuld leggen bij "de joden", "de moslims", "de communisten", "de rooien"; brand stichten (Rijksdagbrand bijv. ), (psychische of fysieke) dwang, verdeel en heers, enz.

En ik zie dat bij wilders en baudet in mindere mate, maar toch ook...
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
10 augustus 2021
Dank je wel, Jan, voor jouw openbaring
dat communiceren 'moeilijk' voor je wordt
als jij geen kritiek of correctie kunt geven
dat betekent heel wat breincellen besparing

wat jij 'kritiek' noemt, wordt door mij als feedback beschouwd
ik zie het (ook van JPA) als opbouwend bedoeld
ook al is feedback van jou, Jan, vaak wat onderkoeld,
van feedback krijg ik het beslist nooit benauwd

het vertelt veel over de behoefte van wie feedback geeft
en over de regels die de gever kennelijk zelf leeft

verwar feedback niet met kritiek of bevel
dan waardeer je andermans zienswijze wel
Naam:
Jan Bontje
Datum:
9 augustus 2021
Nee Ralameimaar,

er wordt niemand "getemd, geremd, of wel gestroopt".

Er wordt slechts het goedbedoelde en positieve advies gegeven haar reactie(s) in gewone zinnen te schrijven, "aangezien ze dan niet alleen smakelijker maar ook begrijpelijker en leesbaardeer zijn".

Als zij niet tegen kritiek kan, wordt het moeilijk communiceren, toch?
Naam:
JP
Datum:
9 augustus 2021
@Ralameimaar:
'Dus beter' is hier een
foute conclusie
Althans niet een waar ik achter kan staan
En dan die spiegel vanaf Teheran
Dat is Rala, een optische illusie

Een smakeloos-onheuse constatering
'k Zie geen vermaeck en zeker ook geen lering...
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
9 augustus 2021
Hahahahahaha, ik sluit mij aan bij
Ralameimaar :-)
Naam:
Ralameimaar
Datum:
9 augustus 2021
Haha, gaat het in dit sonnet
om een machtswellusteling?
En is er bij de snelsonnetten ook zo'n kring
die 't altijd beter, anders schrijven zou,
meer geleerd en meer belezen, dus 't beter brouwen wou?
Wat nou als een riedel niet goed loopt
Moet hij of zij getemd, geremd, of wel gestroopt?

Zien we een spiegel van Teheran naar hier
of onbedoeld een rode lap op een zwarte stier.
Naam:
Jan Bontje
Datum:
9 augustus 2021
Ik sluit me aan bij JPA.
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
9 augustus 2021
zelf moeite doen, JPA, om iets te begrijpen
verrijkt vele breincellen in uwe kop
het levert als mens u ook zo veel meer op
dan de antwoorden uit een ander te knijpen

bovendien is deze site ook voor 't amateurgedicht
naast dichtregels, is ook dat iets wat mij wel ligt. ;-)
Naam:
JPA
Datum:
8 augustus 2021
Beste Christiene,
Het ware te prefereren geweest indien ge afziet van uw sonnettenrijmdwang en uw meningen in welluidende volzinnen voluit achter elkaar etaleert in uw reactie.
Het maakt ze niet alleen smakelijker maar ook begrijpelijker en leesbaarder.
Wellicht is de auteur van de brontekst een andere mening toegedaan?
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
8 augustus 2021
Een narcist op zichzelf, hoe graag hij ook verlangt
kan een heel volk in zijn eentje niet tiranniseren
alleen door lustige mannen te bekeren
bouwt hij het perverse leger onder zijn heersersdrang

het zijn de lieden, die zich als helden of goden wanen
die daar gevoelig voor zijn en in hun machtswellust verdwalen
Naam:
Jean-Pierre
Datum:
8 augustus 2021
Machtswellustelingen in Iran
Geníeten niet de macht, Christiene, zie je,
Maar dwíngen martelaars in Perzië
In Isfahan, Mashhad en Teheran

Het is de heerschappij die angst regeert
En het verzet snoeihard elimineert
Naam:
Christiene M. de Vries
Datum:
8 augustus 2021
een mens krijgt gezag door diens aantal volgers
despoten genieten al gauw heel veel macht
als diens volgende massa de critici uitlacht
en intimideert met afzondering en dodelijke gevolgen

zo zie je, machtslust bestaat in maten en soorten
maar de volgers openen voor despotisme de poorten
Naam:
Jean-Pierre Ami
Datum:
8 augustus 2021
De Raad der Hoeders, Ahmadinejad
Iraanse Revolutionaire Garde
En opperrechter Raisi,
een keiharde
Die had het met Rouhani wel gehad

Van splitsing van de macht wil niemand horen
Want in de kern zijn allen "reactoren"...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)