inloggen

Snelsonnetten

snelsonnet (nr. 7.358):

VVdeel en heers

De aarde lijdt; loopt bijna op z’n end
Maar ach wat kan de VVD dat schelen
Vooral de oliewinsten lekker delen
En verder zit men rustig op z’n krent

De aarde staat in brand maar Rutte lacht
Tenslotte gaat het enkel om de macht

... [De VVD / Rutte denkt dat het meevalt met de opwarming van de aarde en dat we nog tijd hebben…] ...


Zie ook: https://janbontje.wordpress.com/

Schrijver: Jan Bontje
15 aug. 2021

4,8 met 17 stemmen aantal keer bekeken 221

Er zijn 17 reacties op deze inzending:

Naam:
Jan Bontje
Datum:
21 aug. 2021
Dank, Maxim. Ik sluit me aan bij je woord van dank aan iedereen die heeft meegedacht en -geschreven n.a.v. mijn prikkelend snelsonnet!
Naam:
Maxim
Datum:
19 aug. 2021
Na onderstaande paleo-eco-politieke Ted Talk van Jan Bontje - waarvoor onze waardering! - zou ik (mede namens de spreker zelf?) de anderen die elk een bijdrage hebben geleverd aan dit minicollege evenzeer willen danken voor het delen van hun inzichten.

In de hoop op meer zien wij uit naar zijn volgende prikkelende en provocerende snelsonnet.
Naam:
Jan Bontje
Datum:
18 aug. 2021
Dank je wel, Anneke.

De mens is in hoge mate (mede)schuldig aan de huidige (klimaat- en natuur)situatie.
Dat is al het geval sinds de Eerste Agrarische Revolutie, m.a.w. het begin de landbouw, toen de mens van jager-verzamelaar, landbouwer werd.
Deze Neolithische Revolutie (circa 10.000 jaar v.o.j.) is de basis voor de ontwikkeling van de menselijke sedentaire beschavingen. De mens ging op vaste plaatsen wonen, breidde zich uit, stichtte steden - met alle gevolgen van dien.) Deze revolutie wordt ook wel "de eerste landbouwrevolutie" genoemd.

De laatste 100, 200 jaar is die Revolutie [die inmiddels industrieel was geworden] dolgedraaid en na ca. 1970 (d.w.z. na de invoering van het neoliberalisme door economen als Friedman en politici als Thatcher en gevolgd hier te lande door vooral de VVD maar ook tot hun schande CDA, D66 en PvdA) compleet ontspoord.
De revolutie eet zijn eigen kinderen op (lees: de hele mensheid dreigt ten onder te gaan aan hoogmoed en hebzucht, door een betrekkelijk kleine egocentrische, narcistische, sociopatische elite aangestuurd.) Niet dat dit "met opzet", gepland, gebeurt: het is géén samenzwering zoals wappies en anderen geloven. Het is zo’n 12.000 jaar geleden min of meer door toeval ontstaan, en in de loop van die ca. 12000 jaar een zichzelf in stand houdend krankzinnig, uit de bocht vliegend mechanisme geworden).

Het tij kan wellicht nog gekeerd worden, maar dan moeten we *NU* keihard en radicaal anders gaan produceren, landbouwen, eten/consumeren, de maatschappij organiseren - kortom: anders leven. De wereld heeft genoeg voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht (Gandhi).

Overigens was, is en blijft de natuur onaangedaan en doet het al dan niet voortbestaan van de mens er nauwelijks toe: de natuur gaat onverstoorbaar, ongestuurd, zonder "god" of wie of wat dan ook, door, in een eindeloze en oneindige stroom (panta rhei). En als de aarde aan zijn einde komt, zijn er andere zonnen met planeten waarop leven zal ontstaan, bloeien en vergaan, tot in alle eeuwigheid en oneindigheid.

De aarde en de mensheid zijn “in het licht der eeuwigheid” slechts korte, lichte, onopvallende, betekenisloze rimpelingen.

Maar als we het belangrijk vinden dat onze (achter)kleinkinderen ook nog kunnen leven en nog wel op een redelijke manier, dan is het nú tijd om van richting te veranderen.

“VVDeïsme” (neoliberalisme) echter is een enorme rem op de voortgang naar een betere, leefbare wereld. [Daarom mijn snelsonnet...]

Red de natuur, red de aarde, red de mens...
Naam:
Zara Toestra
Datum:
16 aug. 2021
Nee hoor Elize, niets van dat al. Maar zie welke kringen deze steen in de vijver teweeg heeft gebracht. En...het is wat mij betreft geen steen des aanstoots in jouw richting. Je hoeft alleen maar even stil te staan bij de waarnemingen die de Babyloniërs en Griekse presocraten vijf eeuwen voor Christus deden. Descartes pijnigde zijn hersens en kwam tot het beroemde Cogito ergo sum. En zo valt er nog veel meer te noemen.
Maar tijd om te twijfelen is er niet. En dát kunnen we met name de BV Nederland van Rutte c.s. aanrekenen!
Naam:
Anneke Haasnoot
Datum:
15 aug. 2021
De aarde zal misschien nog wat langer bestaan, maar dan zonderde huidige flora, fauna en mens!Net als eerder gebeurde, zullen land en water van positie veranderen. Deels door hoe de moderne mens bezig is, deels door klimaatveranderingen en omwentelingen in de kosmos zelf lijkt me. Goed snelsonnet Jan over de huidige situatie.
Naam:
Elize Augustinus
Datum:
15 aug. 2021
Beste Zara Toestra Verwacht je nu van mij dat ik in de verdediging ga of je uit de doeken gaat doen waar van huis uit mijn politieke wortels liggen? Ik voel geenzins die behoefte noch op politiek noch op religieus gebied Stem gewoon op wie je stemmen wilt en geloof wat je geloven wilt Doe ik ook!
Naam:
Elize Augustinus
Datum:
15 aug. 2021
Jan Bontje Helaas kan ik je vragen niet beantwoorden Daar zul je dan met je lectuur zelf uit moeten komen zoals elk schaap zonder herder dat moet doen
Naam:
Jan Bontje
Datum:
15 aug. 2021
Elize Augustinus, lees maar eens "Het gebed van den onwetende" van Multatuli.
En: waar waren bijv. de dino's en kangeroes en dodo's en ijsberen toen Noach met zijn roeiboot aan de zondvloed ontsnapte?
En als jouw "god" alles tevoren wist (zij is immers alwetend?) waarom heeft zij Auschwitz dan niet tegengehouden? Was mijn achterachternichtje van 8 maanden soms ook schuldig!!??

Poëtische en menslievende groet, Jan
Naam:
Zara Toestra
Datum:
15 aug. 2021
Zie waartoe geloofsijver en vasthoudendheid toe kunnen leiden.
De beeldspraak van de Bijbel is voor velen een anker in wankele tijden. Het zij zo. Maar beste eliZe, verwar beeldspraak niet met waarheid der werkelijkheid. Weet waartoe onwil, onkunde en macht in staat zijn geweest. Nog geen vijf eeuwen terug moest Galilei het hoofd buigen voor de almachtige in Rome.
En toch...als ik de bijbelse beelden die jij hier etaleert om vanuit dien hoofde te wijzen op de tekenen van het einde der tijden, dan zou je denk ik aan - schrik niet - Jan Wolkers nog een goeie exegeet hebben gehad. Doordrenkt als hij was met bijbelse verhalen in zijn vroege jeugd.
Als ik de passage lees die jij bedoelt dan zijn die omineuze beelden sprekend. Maar niet voor iedereen aansprekend.

Leer van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspreiden, dan weet u dat de zomer nabij is.
Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.
(Mark.13:28; Luk.21:29)

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
(PS.102:27; Jes.51:6; Mark.13:31; Hebr.1:11).
Voor alwie dit tot steun moge zijn...

Helaas, beste eliZe, verwacht ik weinig heil van lieden die van huis uit doordrenkt zijn met de blije boodschap van de VVD.
Naam:
Elize Augustinus
Datum:
15 aug. 2021
Nee hoor Ben , ik dring nooit aan iemand mijn geloof op Het is een zegen om uitverkoren te zijn een kind van God te mogen zijn . Dus maak je daarover geen zorgen Ik respecteer een ander zijn mening maar waarom zou ik niet het zelfde recht hebben om mijn mening neer te pennen zoals jij dat hebt gedaan zonder dat jij jezelf veroorlooft mij de les te lezen?
Naam:
Ben Noordeling
Datum:
15 aug. 2021
Nee Elize dat zegt me niets. Die tekenen betreffende de eindtijd zijn al vele malen voorbijgekomen in de laatste 20 eeuwen. Maar het wil maar niet lukken!
Je gelooft misschien ook dat de aarde nog maar ruim 4000 bestaat sinds de schepping. Vind ik prima hoor. Als mensen sterkte uit hun geloof, in wat voor god dan ook, putten heb ik daar totaal geen moeite mee. Als mensen in naam van hun geloof anderen de les willen lezen of handelwijzen willen opdringen wordt het een andere zaak.
Naam:
Elize Augustinus
Datum:
15 aug. 2021
Huh Ben ,
Waar haal jij die wijsheid vandaan dat de aarde nog zo’n 5 miljard jaren heeft te gaan ? Ik baseer mijn geloof op het Woord van God Dat wat over de eindtijd in Matheus 24: t/m 44 over de tekenen der tijden wordt geschreven Leer van de vijgenboom (Israël) deze les Zo gauw zijn takken uitlopen en de bladeren uitspruiten weet je dat de zomer nabij is voor de deur. VOOR DE DEUR!
Of zegt jou dat niets?
Naam:
Ben Noordeling
Datum:
15 aug. 2021
De VN is in mijn ogen een wassen neus met vele gezichten. De arrogantie van de huidige mens is gelegen in het feit dat hij/zij ervan overtuigd is dat in het minuscule tijdsverblijf op deze aarde alles maakbaar is. Maar wellicht ben ik behept met een iets te relativerende inslag. Chargeren en provoceren is prima maar de persoonlijke aanval (ik heb hem niet zien lachen om het VN-rapport, integendeel zelfs) op Rutte stoort mij.
Naam:
Bert Weggemans
Datum:
15 aug. 2021
Helemaal raak Jan. Het is de taak van de dichter om de waarheid wat aan te scherpen, zodat ook degenen die hun ogen bewust dicht houden worden wakker geschud - al was het alleen maar om dat afschuwelijke woord wake-up call te vermijden.
Naam:
Jan Bontje
Datum:
15 aug. 2021
Jullie hebben alletwee gelijk. Maar wil je gehoord worden, dan moet je soms een beertje chargeren en provoceren.

Niet ik polariseer, maar allen die zich verzetten tegen een noodzakelijke koerswijziging. Ik roep juist op om met z'n allen ( A L L E N, net als de VN en alle milieuorganisaties enz. bepleiten) de klimaatcrisis keihard te lijf te gaan.

Dat vooral de VVD en Rutte als regeringspartij / premier veel inmiddels smeltende boter op hun hoofd hebben, staat als een roestende paal boven het stijgende water. De andere coalitiepartijen zijn uiteraard mede schuldig aan deze vertragingspolitiek, waar velen en juist ook toekomstige generaties met verontwaardiging op zullen terugkijken.

Het roer moet om en als dat niet nu gebeurt, dan keert de wal het schip, met alle narigheid (eufemisme van de bovenste plank) vandien.
Naam:
Ben Noordeling
Datum:
15 aug. 2021
Een beetje over de top vind ik. Alle pijlen op de VVD en Rutte? Simplistisch en onnodig polariserend naar mijn mening.
En maak je niet bezorgd Jan. De aarde heeft nog zo´n 5 miljard jaren te gaan.
Naam:
Jean-Pierre
Datum:
15 aug. 2021
Zeker, maar het trieste van Den Haag
Is niet alleen die monomane Rutte
Maar Kamer een en twee zit vaak te dutte
En waar staat nummer twee dan, Siegrid Kaag?

Wordt zij straks als mevrouw vice-premier
Het slachtoffer van macht en VVD?...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)